Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení nového školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hodin.

Všichni žáci maturitního oboru Sociální činnost a žáci 1. ročníku učebních oborů zahájí studium v učebnách budovy školy se svými třídními učiteli.

Jediným vstupem do budovy školy je pro žáky vstup vchodem do domova mládeže!

Žáci 2. a 3. ročníku učebních oborů zahájí studium v dílnách odborného výcviku.

Po zahájení během prvního dne školního roku proběhne také focení tříd s třídními učiteli.

Domov mládeže bude pro ubytované žáky zpřístupněn 1. 9. 2022 od 6:00 hodin.

Školní jídelna bude v provozu pro žáky ubytované v domově mládeže a dojíždějící žáky, kteří mají zaplacen oběd na první den, počínaje obědem 1. 9. 2022. Ostatní žáci se mohou stravovat od 2. 9. 2022.

Přejeme všem žákům i rodičům pevné zdraví a úspěšný vstup do nového školního roku!