Studijní obory

Naše střední škola nabízí jeden maturitní a dva učební obory.

Sociální činnost

 čtyřletý maturitní obor

Mechanik opravář motorových vozidel

 tříletý učební obor

Opravář zemědělských strojů

 tříletý učební obor

Aktuality ze školy

Ředitelské volno

Pro žáky školy je ve dnech 29. 9. a 30. 9. 2022 ředitelské volno z provozních důvodů.

Kroužek podnikavosti – finanční gramotnost

Od 1. ledna 2021 se v naší škole realizuje projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, ve kterém jsme partnerem s finančním příspěvkem. V jeho rámci probíhá také kroužek podnikavosti. Průběžně se setkáváme a žáci se dozvídají podrobnosti z podnikatelského světa. Součástí jsou projektové dny zaměřené na finanční gramotnost. Jeden z nich se uskutečnil v polovině září 2022.

Kufříky s nářadím pro žáky učebních oborů

V úterý 13. září 2022 proběhlo v Mariánské Týnici slavnostní předávání kufříků s nářadím. Celkem 53 žáků oborů Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel obdrželo tento kufřík (dar Plzeňského kraje) z rukou ředitele školy pana Mgr. Milana Oravce a zástupců Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje paní JUDr. Jaroslavy Havlíčkové a pana Jaroslava Sokola jako výraz podpory technických učebních oborů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení nového školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hodin.

Všichni žáci maturitního oboru Sociální činnost a žáci 1. ročníku učebních oborů zahájí studium v učebnách budovy školy se svými třídními učiteli.

Jediným vstupem do budovy školy je pro žáky vstup vchodem do domova mládeže!

Žáci 2. a 3. ročníku učebních oborů zahájí studium v dílnách odborného výcviku.

Po zahájení během prvního dne školního roku proběhne také focení tříd s třídními učiteli.

Domov mládeže bude pro ubytované žáky zpřístupněn 1. 9. 2022 od 6:00 hodin.

Školní jídelna bude v provozu pro žáky ubytované v domově mládeže a dojíždějící žáky, kteří mají zaplacen oběd na první den, počínaje obědem 1. 9. 2022. Ostatní žáci se mohou stravovat od 2. 9. 2022.

Přejeme všem žákům i rodičům pevné zdraví a úspěšný vstup do nového školního roku!

Partneři školy

Zde se můžete podívat na spolupracující školy a partnery z řad komerčních firem.