Zahájení školního roku 2019/2020

Všichni žáci prvních ročníků zahajují nový školní rok v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 hodin ve svých učebnách s třídními učiteli v budově školy, nám. Osvobození 32.

Žáci 2.A, 3.A, 2.O, 3.O absolvují 2. 9. 2019 školení BOZP od 8:00 hodin v dílnách školy.

Žáci 2.S, 3.S, 4.S zahajují školní rok 2. 9. 2019 v 8:00 hodin ve svých učebnách v budově školy.

V pondělí 2. 9. 2019 se během dopoledne uskuteční společné focení žáků všech tříd.
Žáci ubytovaní v domově mládeže mají od pondělí 2. 9. 2019 přihlášenou stravu!

V úterý 3. 9. 2019 se ve škole učí třídy: 1.S, 2.S, 3.S, 4.S, 2.A, 3.O, třída 1.O má ve škole adaptační kurz,

od úterý 3. 9. 2019 mají odborný výcvik v dílnách nebo na smluvním pracovišti třídy: 1.A, 2.O a 3.A.

V pátek 6. 9. 2019 začínají praxi na smluvním pracovišti žáci 2. S a 3. S.