Výuka svařování

Těžištěm výuky svařování ve škole je svařování plamenem a v ochranné atmosféře CO2.

Na tyto metody žáci oboru Opravář zemědělských strojů získají patřičná oprávnění – svářečské průkazy.

V rámci výuky svařování seznamujeme naše žáky nově i s dalšími způsoby svařování:

×          svařování trubičkovou elektrodou bez ochranné atmosféry,

×          základy svařování metodou TIG – wolframová neodtavující se elektroda (hliník, nerez),

×          svařování metodou MIG (hliník, nerez),

×          obloukové pájení metodou MIG,

×          práce se spotovačkou – bodovací stroj na opravy karoserií automobilů.

Jaroslav Kozel