Úspěšné závěrečné zkoušky

V pátek 14. června si pro svoje výuční listy přišli do areálu kláštera v Mariánské Týnici letošní absolventi učebních oborů Opravář zemědělských strojů a Automechanik.

Mladé muže, kteří právě ukončili svá učební léta, mimo jiné pozdravili ředitel školy Mgr. Milan Oravec a kralovický starosta Ing., Mgr. Karel Popel. Ve svých projevech jim nejen popřáli štěstí do dalšího života, ale vyjádřili přesvědčení, že jsou ke svému povolání dobře připraveni a že je to samozřejmě, kromě jejich vlastní snahy, hlavně díky úsilí pedagogů, ale i jejich rodičů, kteří je při studiu podporovali. 

Výuční listy obdrželo celkem 30 absolventů, z toho celá třetina z nich prospěla s vyznamenáním! Tento mimořádně skvělý výsledek ocenily v závěru slavnosti i obě třídní učitelky.

Všem absolventům velká gratulace a šťastné vykročení do dalšího života.