Svářečské zkoušky ze svařování plamenem

Ve středu 22. 12. 2021 proběhly ve třídě 3.O za dohledu komisařů Davida Rambouska a Ing. Jitky Pojarové ze zkušební organizace Škola Welding svářečské zkoušky ze svařování plamenem. Všichni žáci, kteří šli ke zkoušce, byli úspěšní! Zkušební komisaři byli spokojeni s úrovní praktických svarů a velmi spokojeni se znalostmi teorie. Všem úspěšným žákům gratulujeme! Poděkování patří také učiteli svařování panu Jaroslavu Kozlovi za kvalitní přípravu žáků na zkoušky!

Žáci, kteří se v tomto termínu nemohli zkoušek zúčastnit, budou mít ještě náhradní termín v květnu 2022.