STŘEDNÍ ŠKOLA KRALOVICE POMÁHÁ V BOJI S KORONAVIREM

V těchto nelehkých dnech, kdy se všichni za pochodu učíme novým metodám ve výuce na dálku, mnozí z nás navíc hledají také cesty k pomoci těm nejpotřebnějším. Naši vyučující i mnozí žáci se aktivně zapojují do dobrovolnické činnosti. Jedná se nejen o šití roušek a pomoc se zajištěním sociální a zdravotnické péče.

Naši lektoři kroužku 3D tisku na školní tiskárně do současnosti vytiskli a předali už stovku ochranných štítů! Tyto štíty jsou určeny zejména zdravotníkům z širokého okolí, kteří ve svém zaměstnání podstupují každodenní vysoké riziko nákazy. Mysleli jsme ale i na další obětavé pracovníky v první linii, například v domech s pečovatelskou službou v Kralovicích a Plasích.  Jsme rádi, že můžeme pomáhat i my a s potěšením pozorujeme, jak k sobě máme najednou všichni mnohem blíž navzdory tomu, že dodržujeme izolaci. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Tomáši Klímovi za inspiraci a 3D modely odlehčených štítů, Janu Kantorovi za pomoc s tiskem a také Františku Vopěnkovi za dodání materiálu potřebného pro kompletaci štítů. Pokud bychom na někoho se štíty zapomněli, určitě se nám ozvěte! 

Mgr. Martin Fazekaš

 

Poděkování:

Vážený pane řediteli, chtěla bych za nás zdravotníky z Potoční ulice z Plas velice poděkovat za výrobu ochranných pomůcek – štítů, které nám předali Vaši zaměstnanci. Ochranných pomůcek je stále nedostatek a Vaše pomoc nás ochrání a usnadní práci v ordinacích. Děkujeme mnohokrát..
MUDr. Jitka Bezdíčková

 

Vážený pane řediteli,
jménem společnosti ŠKODA JS bychom chtěli poděkovat za ochotu a spolupráci na 3D tisku ochranných štítů pro lékaře, zdravotníky i další osoby, které jsou vystaveny případné nákaze nemocí Covid-19. S Vaši podporou jsme již byli schopni předat více než 150 ochranných štítů  potřebným do Fakultní nemocnice Plzeň, Českého červeného kříže, organizace ADRA a dalším.
David Pavlis