Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům 4.S sociálního oboru naší školy se uskutečnilo 21. května 2022 v Mariánském Týnci. Celý průběh moderovala zástupkyně ředitele školy paní Mgr. Alena Kupková. Žáci, kteří úspěšně zvládli maturitní zkoušku, byli ošerpováni a obdrželi z rukou ředitele školy maturitní vysvědčení. Žáci měli možnost poděkovat svým rodičům, blízkým a všem pedagogům. Závěrečné slovo dostala třídní učitelka paní Mgr. Jana Steifová. Slavnostní chvíle završil společný přípitek na šťastnou budoucnost a společné focení.

Mgr. Jana Steifová