Provoz školy od 24. května 2021

Od pondělí 24. května 2021 se všichni žáci školy vrací k prezenční výuce včetně možnosti ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně. Teoretická výuka tak navazuje na praktickou výuku, která se prezenčně vyučuje již od 26. dubna 2021.

V platnosti zůstávají všechna hygienická opatření včetně nutnosti nosit respirátor a používat dezinfekci. Každý žák i zaměstnanec musí být testován na onemocnění COVID-19 jednou týdně (zpravidla v pondělí, resp. při prvním příchodu do školy v daném týdnu). Povinnost podrobit se testování je stanovena jako podmínka osobní účasti na vzdělávání.

Testování může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.