Mobilita a počítačový roaming uživatelů v rámci projektu EDUROAM jsou založeny na možnosti, že kdekoliv použité přihlašovací údaje uživatele (jméno a heslo) jsou přes EDUROAM spojení předány domovské škole, u níž má uživatel účet opravňující k přístupu do počítačové sítě (do tzv. domovské organizace). Domovská organizace potom na základě informací o uživateli (log-in – jméno a heslo, nebo certifikát) on-line rozhodne o povolení přístupu do sítě EDUROAM v místě, kde se uživatel aktuálně přihlašoval. Všechny připojené organizace jsou při povolování přístupů do sítě vázány roamingovou politikou EDUROAM, stanovenou sdružením CESNET. Díky vzájemnému propojení sítí všech škol zapojených do projektu EDUROAM je tedy možné identifikovat, ověřit a monitorovat uživatele, který se snaží připojit k síti člena sítě škol EDUROAM.

Sítě projektu EDUROAM mohou být tvořeny jak bezdrátovými přístupovými body (WiFi), tak i klasickými ethernetovými zásuvkami s LAN připojením. V bezdrátových sítích (WiFi) se v rámci projektu EDUROAM používá název sítě (SSID) „eduroam„.

Nastavení síťového připojení k Wi-Fi „eduroam“ na naší škole je popsáno v přiloženém dokumentu, předpokladem pro připojení je vydané uživatelské jméno a heslo domovské organizace. Nezapomeňte v nastavení vyplnit jméno serveru eduroam-radius.sskralovice.cz a zabezpečení WPA2 -AES. Shodné nastavení síťového připojení by mělo vyhovět i pro přístup prostřednictvím sítí ostatních členů projektu EDUROAM.

 

SSID „eduroam“ ve Střední škole Kralovice poskytuje uživatelům privátní IPv4 adresy pomocí DHCP. V naší škole jsou signálem sítě „eduroam“ pokryté všechny pavilóny školy. Mapa pokrytí v tuzemsku a připojené organizace: zde. Celosvětová mapa pokrytí zde.

Podrobnější informace o projektu: https://www.eduroam.cz a https://www.eduroam.org

Dotazy a připomínky na technickou podporu adresujte na info@sskralovice.cz