U nás můžete studovat obor
Úspěšnost u maturitní zkoušky
2019/2020 100%
2018/2019 100%

Sociální činnost, 75-41-M/01

Maturitní obor je určen: pro dívky a chlapce
Délka vzdělávání: 4 roky
Forma vzdělávání: denní
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

 

Charakteristika:

Absolventi mají přehled o systému sociálních služeb a znají podmínky jejich poskytování. Podílejí se na přípravě plánů nebo projektů v sociálních zařízeních, uplatňují ekonomické, administrativní a právní znalosti a dovednosti související s poskytováním sociálních služeb, provádějí krizovou intervenci a základní sociální poradenství. Poskytují přímou pomoc klientům sociálních služeb, provádějí základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času. Ve své práci využívají odpovídajícím způsobem empatické a asertivní chování. Nedílnou součástí výuky jsou učební a odborné praxe, které studenti absolvují již od druhého ročníku a v průběhu studia se tak seznámí s mnoha různými pracovišti. V rámci teoretické výuky si žáci volí studium jednoho cizího jazyka, další cizí jazyk volitelně. Do prvního ročníku studia jsou zařazeny předměty s přírodovědným zaměřením. Zájemcům je umožněno absolvovat sportovní lyžařský a vodácký kurz. Od druhého ročníku převažují odborné předměty: sociální služby, pečovatelství, zdravotní nauka, právo, organizace volného času, psychologie, výživa atd. Součástí výuky je i speciální pedagogika, tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova, ekonomika, technika administrativy a výpočetní technika. V oboru není povinná maturita z matematiky.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má rovněž vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získal odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Součástí maturitního vysvědčení je Europass. Absolventi mohou pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

 

 


Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), 23-68-H/01

Učební obor je určen: pro chlapce i dívky

Délka vzdělávání: 3 roky

Forma vzdělávání: denní

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

 

Charakteristika:

Učební  obor Mechanik opravář motorových vozidel připravuje absolventy pro práci v autoservisech. Žáci se naučí opravovat všechny typy silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. V naší škole se výuka automechaniků zaměřuje i na přípravu profesionálních řidičů kamionů mezinárodní dopravy. Žáci získají zdarma řidičský průkaz na osobní a nákladní automobily (skupiny B, C), popř. si připlatí skupinu E (přívěsy a návěsy nad 750 kg). Za úplatu mohou získat profesní průkaz. Žáci mohou v naší škole absolvovat svářečský kurz a získat svářečské osvědčení CO2. Zájemcům nabízíme kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků a školení na F – plyny (klimatizace). Praktickou výuku vykonávají žáci 2. a 3. ročníku na smluvním pracovišti ve firmě poblíž svého bydliště. Získají zde finanční odměnu za produktivní práci, pracují na moderním zařízení pod vedením instruktora. Absolventi mohou pokračovat v dalším nástavbovém studiu s maturitou.

 

Uplatnění po vyučení:

řidič osobních automobilů, nákladních automobilů, kamionů
odborný pracovník – diagnostik ve stanicích technické kontroly vozidel
automechanik v autoservisech
zámečník, soustružník – základní práce
svářeč

 

Podmínky přijetí:

 • splněná povinná školní docházka na základní škole
 • lékařské vyjádření o zdravotní způsobilosti žáka

 

Organizace výuky:

teoretická a praktická výuka se střídá v týdenních cyklech

 

Stručný tematický plán odborného výcviku:

1.ročník

 • ruční zpracování kovů
 • základy montážních prací
 • základy montáže a demontáže strojních skupin a celků motorových vozidel
 • strojní obrábění kovů

2. ročník

 • praxe na smluvních pracovištích – opravy automobilů
 • opravy podvozků
 • opravy převodového ústrojí
 • opravy přední nápravy, řízení a zadní nápravy
 • základy klempířských prací
 • základy opravárenství
 • kurz svařování v ochranné atmosféře CO2
 • diagnostika motorových vozidel

3. ročník

 • praxe na smluvních pracovištích – opravy automobilů
 • opravy motorů
 • opravy elektrického zařízení
 • řízení a obsluha strojů a zařízení
 • řidičský průkaz skupin B, C, (E)
 • závěrečné zkoušky oboru mechanik opravář motorových vozidel
 • kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků
 • školení na F – plyny (klimatizace)
 • diagnostika motorových vozidel

Opravář zemědělských strojů, 41-55-H/01

Učební obor je určen: pro chlapce i dívky

Délka vzdělávání: 3 roky

Forma vzdělávání: denní

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

 

Charakteristika:

Opravář zemědělských strojů patří mezi nejuniverzálnější technické učební obory. Jedná se o tradiční technický obor, který připravuje absolventy na různorodou práci v zemědělství, ale i v ostatních technicky zaměřených oborech. Žáci se naučí opravovat všechny typy automobilů, traktorů a moderních zemědělských strojů. V naší škole umožňujeme žákům zaměření i na profesionální řidiče kamionů mezinárodní dopravy. Žáci získají zdarma řidičský průkaz na osobní a nákladní automobily (skupina B, C), na traktory (skupina T), popř. si připlatí skupinu E (přívěsy a návěsy nad 750 kg). Žáci získají zdarma 2 svářečské průkazy (CO2 a plamen). Zájemcům nabízíme kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků a školení na F – plyny (klimatizace). Praktickou výuku vykonávají žáci 2. a 3. ročníku na smluvním pracovišti ve firmě poblíž svého bydliště. Pracují na moderním zařízení smluvní firmy pod vedením instruktora, za odvedenou produktivní práci obdrží mzdu. Absolventi mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu s maturitou.

 

Uplatnění absolventa:

Řidič nákladních automobilů, kamionů nebo moderních traktorů.
Opravář nákladních automobilů.
Opravář zemědělské a zahradní techniky (traktorů, přívěsů, zařízení).
Svářeč (2 metody – ochranná atmosféra CO2 a plamen).
Zámečnické, soustružnické a kovářské práce.

Podmínky přijetí:

 • splněná povinná školní docházka na základní škole
 • lékařské vyjádření o zdravotní způsobilosti žáka

 

Organizace výuky:

teoretická a praktická výuka se střídá v týdenních cyklech

 

Stručný tematický plán odborného výcviku:

 

1. ročník

 • ruční zpracování kovů
 • lepení a měkké pájení
 • zpracování plastů
 • základy montážních prací
 • tváření kovů za tepla

2. ročník

 • praxe na smluvních pracovištích
 • opravy pracovních částí a ústrojí mechanizačních prostředků
 • strojní obrábění kovů
 • kurz svařování plamenem
 • kurz svařování v ochranné atmosféře CO2
 • diagnostika motorových vozidel a zemědělských strojů

3. ročník

 • praxe na smluvních pracovištích
 • opravy mechanizačních prostředků a zařízení živočišné výroby
 • renovace součástí
 • dokončení kurzů svařování a závěrečná zkouška ze svařování
 • řidičský průkaz skupin B, C, T, (E)
 • kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků
 • školení na F – plyny (klimatizace)
 • závěrečné zkoušky oboru opravář zemědělských strojů
 • diagnostika motorových vozidel a zemědělských strojů