Nový školní rok 2020/2021

Zahájení nového školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září v 8:00 hodin.

Všichni žáci prvních ročníků zahájí studium v učebnách budovy školy se svými třídními učiteli.

Žádáme doprovázející osoby, aby z důvodu zvýšených hygienických opatření nevstupovaly do budovy!

Žáci 2. až 4. ročníku maturitního oboru Sociální činnost zahájí školní rok s třídními učiteli v učebnách v budově školy.

Žáci druhých a třetích ročníků technických oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů zahájí výuku v dílnách odborného výcviku školením BOZP.

Po zahájení během prvního dne školního roku proběhne také focení tříd s třídními učiteli.

Domov mládeže bude pro ubytované žáky zpřístupněn 1. 9. 2020 od 6:00 hodin.

Školní jídelna bude v provozu pro ubytované žáky počínaje obědem 1. 9. 2020. Ostatní žáci se mohou stravovat od 2. 9. 2020.

Od 2. září 2020 probíhá výuka podle sudého týdne rozvrhu (ve škole 1. O, 2. A, 3. O; na odborném výcviku 1. A, 2. O, 3. A).

Přejeme všem žákům i rodičům pevné zdraví a úspěšný vstup do nového školního roku!