mKONTEXT

Dne 22. dubna 2022 se konalo finálové setkání krajské on-line soutěže v matematice mKONTEXT v budově Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. V rámci setkání obdrželi vítězové ve všech kategoriích ceny a diplomy věnované Plzeňským krajem (přítomna JUDr. Jaroslava Havlíčková), Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou v Plzni ( Mgr. Lukáš Vlček) a Západočeskou univerzitou v Plzni (doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček).

V kategorii Střední odborné učiliště se na druhém místě umístil Patrik Plevka a na třetím místě Václav Černík, David Štrukel a Vojtěch Volráb, žáci 1.O SŠ Kralovice.

V rámci setkání proběhla návštěva univerzitních laboratoří – Regionální technologický institut a Laboratoř IoT lab, kde kluci viděli aditivní výrobu (3D tisk), výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů, výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich modernizací, výzkum a vývoj tvářecích technologií a technologií obrábění.

Mgr. Radmila Karlíčková