Střední škola, Kralovice, náměstí Osvobození 32
331 41 Kralovice
info@sskralovice.cz
ID datové schránky: 8v4jrfy

 

 

Ředitel školy:

Mgr. Milan Oravec 
(+420) 608 521 507
(+420) 373 396 487
milan.oravec@sskralovice.cz

 

Statutární zástupkyně a zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku:

Mgr. Alena Kupková 
(+420) 773 745 606
(+420) 373 397 911
alena.kupkova@sskralovice.cz

 

Zástupce ředitele pro odborný výcvik:

Ing. Radek Čuřík 
(+420) 777 486 670
(+420) 373 396 241
radek.curik@sskralovice.cz

 

Vychovatelka pověřená vedením útvaru:

Pavlína Bičovská
 (+420) 773 747 675
(+420) 373 396 424
pavlina.bicovska@sskralovice.cz

 

Vedoucí technicko – ekonomického útvaru:

Bc. Věra Kubatová 
(+420) 773 747 236 
(+420) 373 396 773
vera.kubatova@sskralovice.cz

 

Účtárna:

Jitka Kučerová
(+420) 773 747 236 
(+420) 373 396 773
jitka.kucerova@sskralovice.cz

 

Vedoucí školní jídelny:

Ivana Starková
(+420) 773 777 461
(+420) 373 397 912
ivana.starkova@sskralovice.cz

 

Kontakty na jednotlivé učitele teoretické výuky, odborného výcviku a na vychovatele domova mládeže najdete v záložkách Pedagogický sbor a Vychovatelé DM.