Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro zájemce o studium na naší škole se uskuteční v sobotu 12. listopadu 2022 od 9:00 do 12:00 hodin. Zveme všechny žáky i jejich rodiče k návštěvě budovy školy, domova mládeže i dílen odborného výcviku. V areálu dílen odborného výcviku bude otevřeno také dopravní hřiště, které si můžete vyzkoušet. K dispozici budou všichni vyučující teoretických i praktických předmětů a rovněž vychovatelé domova mládeže. Všichni už se na vás těší!