Třídní schůzky s rodiči on-line

V pátek 9. dubna 2021 se uskuteční třídní schůzky s rodiči. Vzhledem k současným platným opatřením proběhnou on-line formou.

Od 15:00 hodin je připraveno on-line setkání rodičů celé třídy s třídním učitelem/učitelkou

Poté máte možnost přihlásit se k individuální konzultaci s kterýmkoliv učitelem teoretické výuky, odborného výcviku i vychovatelem domova mládeže v době od 15:20 do 18:00 hodin. K této konzultaci je potřeba se předem zaregistrovat podle přiloženého návodu. 

Rezervační stránka pro třídní schůzky 9. 4. 2021

Budeme rádi, pokud se s námi spojíte alespoň touto formou. Děkujeme za váš zájem o setkání a konzultace s pedagogickými pracovníky naší školy. 

Mgr. Milan Oravec 

ředitel školy

Read More

Pro uchazeče o studium maturitního oboru Sociální činnost jsou na naší škole v letošním roce zrušeny jednotné přijímací zkoušky

Ředitel školy rozhodl v souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 5. 1. 2021 (Č.j.: MSMT-43073/2020-3), že v roce 2021 nebude jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení pro čtyřletý maturitní obor Sociální činnost!

Uchazeči jsou v souladu s bodem 5 Kritérií přijímacího řízení pro maturitní obor vzdělání a denní formu vzdělávání přijímáni na základě studijních výsledků v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

NEBUĎTE SMUTNÍ, JSME S VÁMI! 

S nápadem přišli žáci závěrečného ročníku maturitního oboru Sociální činnost před Vánocemi. Jelikož nemohli za seniory v rámci odborných praxí, rozhodli se, že je podpoří alespoň na dálku svými dopisy a přáníčky. Celá akce vznikla spontánně během vyučovací hodiny a brzy se rozšířila i do ostatních tříd.  

Žáci v dopisech vyjadřovali své pocity v náročné covidové době, která negativně ovlivnila i je samotné. Jiné Vánoce, distanční výuka na dálku, obava a strach z maturit, nemožnost konání odborných praxí a hlavně absence sociálních vztahů – to vše je trápilo. Ale i důvody pro studium na naší škole, plány do budoucna a víra, že se již brzy situace zlepší a oni se budou moci vrátit do školy, se často objevovaly v dopisech seniorům. Žáky zajímaly též názory, prožitky a pocity samotných seniorů.  

Read More

Den otevřených dveří – online již podruhé

Pěkně z pohodlí domova, stačil k tomu internet, počítač, mobil nebo tablet. Tak snadné bylo dnes navštívit naši školu online.

Přestože jsme doufali, že epidemiologická situace se zlepší a umožní přivítat naše budoucí žákyně a žáky ve škole osobně, nestalo se tak. Proto jsme se rozhodli, zopakovat pro zájemce návštěvu v naší škole znovu v online formě.

Read More

Distanční vzdělávání od 4. ledna 2021

V návaznosti na usnesení vlády platí od 4. ledna 2021 až do odvolání u žáků středních škol zákaz osobní přítomnosti ve školách. Tento zákaz se vztahuje i na přítomnost žáků na praktické výuce. Ze zákona mají žáci povinnost účastnit se distančního vzdělávání. Jednotnou komunikační platformou pro distanční vzdělávání žáků naší školy je MS Teams.

Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol v domovech mládeže.

Provoz školní jídelny není přerušen, připravují se pouze obědy. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost oběd odebrat pouze s sebou přístupem ze dvora školy. K odběru oběda se musí včas přihlásit (na https://www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny). Cizí strávníci mohou jídlo odebrat pouze s sebou přístupem ze dvora školy.

Provoz školy od pondělí 7. prosince 2020

V platnosti zůstávají všechna hygienická opatření uvedená v provozu školy od 25. listopadu 2020.

Nově je povolena prezenční výuka také pro zbývající třídy, které se dosud vzdělávaly distančně, a to v režimu rotační výuky – střídání tříd po týdnech. Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

U oborů vzdělání, jejichž součástí je odborný výcvik, je naplněna podmínka rotační výuky u tříd, které mají v rozvrhu hodin střídavě týden teoretické výuky a týden odborného výcviku realizovaného na školních pracovištích nebo na reálných pracovištích u zaměstnavatelů. Tyto třídy se vzdělávají prezenčně podle stálého rozvrhu od 7. prosince 2020.

V sudých týdnech tak od 7. prosince 2020 na distanční výuce zůstávají třídy 2.S a 3.S (s výjimkou praxe, která probíhá prezenčně), v lichých týdnech na distanční výuce zůstává třída 1.S.

Pro výše uvedené případy je prezenční i distanční výuka povinná.

Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou. Vláda České republiky uložila hejtmanům od 25. listopadu 2020 přednostně ukončovat pracovní povinnost žákům posledních ročníků středních škol.