Vánoční sportovní turnaj

Ve čtvrtek  20.12. 2018  žáci naší školy odehráli vánoční turnaj v přehazované a sálové kopané. Turnaj dívek v přehazované vyhrála 2.S a sálovou kopanou třída 3.O. Pro žáky byl připraven v malé tělocvičně zábavný doprovodný program a všichni se tak  pobavili a vánočně naladili. Vítězové byli odměněni sladkými medailemi. Akce proběhla ve velké pohodě i díky vzornému chování žáků. Všem žákům a učitelům děkuji za spolupráci.

Mgr. Milan Palát

Read More

Čertovská mela aneb Škola opět hraje divadlo

Dne 5.12.2018 jsme na naší škole u příležitosti oslav Mikuláše uspořádali soutěž tříd o nejlepší divadelní představení, kterou zorganizovala paní učitelka Vlachová.

Ve středu ráno naše několikatýdenní až několikaměsíční náročné přípravy vyvrcholily finálním vystoupením. Zastoupení našly všechny žánry, inspirací nám byla poezie, próza i drama. Třída 1.S navodila předvánoční pohádkovou atmosféru inscenací Mrazík, kterou vtipně prolnuli s českou klasikou, Červenou karkulkou. Moderní pojetí Shakespearova Hamleta v podání třídy 3.S bylo též velmi zábavné, navíc i poučné.  Jako poslední účinkovala naše třída, 2.S, která představila spolužákům v publiku stěžejní romantickou báseň Máj od Karla Hynka Máchy. 

     Konečné rozhodování o vítězi bylo velmi náročné, protože každá třída předvedla propracované a velmi povedené představení. Podle diváckého hlasování zvítězila 3.S, ale nakonec se odborná porota usnesla, že si 1.cenu a dort za své umělecké provedení zaslouží 2.S s nastudováním veršovaného Máje.

     Dojídáme dort a nad posledními drobečky hodnotíme své zážitky. Děkujeme všem učinkujícím a těšíme se na další ročník soutěže, abychom mohli opět poměřit své herecké vlohy.                                   

                                       žáci 2.S

Read More

Basketbalový turnaj v Plasích

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se žáci naší školy zúčastnili turnaje v basketbale středních škol v Plasích. Dívky skončily na třetím místě. Pro velký zájem chlapců naše škola postavila dva týmy. Tým „A“ se umístil na druhém místě a tým „B“ na třetím.

Za vzornou reprezentaci školy i za vzorné chování děkuji!

Mgr. Milan Palát

Read More

Škola přivítala nové zájemce o studium

Ani extrémně nepříznivé počasí v podobě náledí, které region zasáhlo předchozí den a dosud trvá, neodradilo zájemce o studium v naší škole, kteří přijeli v sobotu 1. prosince 2018 na první letošní Den otevřených dveří.

Žáci i jejich rodiče měli příležitost vidět všechny prostory školy – učebny, kabinety, jídelnu, posilovnu, domov mládeže a samozřejmě i dílny odborného výcviku. Mohli si vyzkoušet nové počítačové aplikace, viděli v provozu činnost 3D tiskárny, zájemci o maturitní obor se dozvěděli informace o přijímacím řízení i maturitní zkoušce. Uchazeči o technické učební obory si v premiéře prohlédli zcela nový osobní automobil na cvičné jízdy Škodu Rapid.

Druhý a v tomto školním roce poslední Den otevřených dveří proběhne opět v sobotu 26. ledna 2019 od 9:00 do 12:00 hodin.

Věříme, že se přijdou podívat všichni, kteří to dnes nestihli,  a že ani počasí je tentokrát neodradí.

Podívejte se na fotogalerii (viz pokračování článku – Read More).

Read More

ROZHODUJ O EVROPĚ

Ve středu 31. 10. 2018 se v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnil simulační projekt pro studenty, s názvem Rozhoduj o Evropě. Z celé naší školy byli vybráni 4 žáci: Kristina Randová, Martin Ryk, Pavlína Kochtová a Patrik Hübner. Celá akce byla organizátory velmi kvalitě promyšlená  a v mnohém inspirující. Náš úkol spočíval v tom,  abychom se na několik hodin stali politiky EU  a vyzkoušeli si evropské rozhodování na vlastní kůži.. Naším konkrétním úkolem bylo doplnit nebo změnit evropskou směrnici o plastech, které ničí naši přírodu, a zabránit tak dalším problémům spojeným s užíváním plastů.

Chceme poděkovat organizátorům akce, kteří nám umožnili setkat se s některými politiky a debatovat s nimi např. o školství a zdravotnictví v našem kraji.

Díky tomuto projektu jsme se nejen podívali do Plzně, ale dozvěděli se i zajímavé informace ze zákulisí politiky.

Naši žáci na Neviditelné výstavě a výstavě Paměť národa

Návštěva NEVIDITELNÉ VÝSTAVY v Praze se stala na Střední škole v Kralovicích tradicí. Nebylo tomu jinak ani v letošním školním roce. Akce se konala ve středu 24. 10. 2018 a zúčastnili se jí žáci 1. – 3. ročníku studijního oboru Sociální činnost. Přestože nás hlavní město přivítalo již typicky podzimním počasím, odjížděli jsme plni nezapomenutelných zážitků a nových zkušeností. Vyzkoušeli jsme si, o co těžší mají život zrakově postižení lidé.

Odpoledne jsme navštívili Letnou, kde byla u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky pořádána výstava PAMĚŤ NÁRODA s autentickým vyprávěním očitých svědků a reálnou ukázkou smutných okamžiků historie naší vlasti.

Mgr. Jana Steifová

Read More

10. října – Světový den duševního zdraví

Světový den duševního zdraví si připomínáme každoročně 10. října. Tento světový den je příležitostí ke zvýšení povědomí o otázkách duševního zdraví a současně vyzývá k podpoře všech zúčastněných stran k úsilí o dosažení vyšší úrovně duševního zdraví ve všech jeho souvislostech. Tradice vyhlašování tohoto světového dne se zrodila v roce 1992 na základě činnosti Světové federace pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health WFMH). Pro Světový den duševního zdraví v roce 2018 stanovila Světová zdravotnická organizace (WHO) téma „Mladí lidé a duševní zdraví v měnícím se světě“. Hlavní pozornost je tak zaměřena na otázky, jimž čelí mládež a mladí dospělí v dnešním světě a zamyšlení nad tím, co potřebují, aby vyrostli zdraví, šťastní a odolní.

 

I naše třída 4.S se na oslavu Světového dne duševního zdraví vypravila v úterý 9. října 2018 do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně, kde si pro nás pracovníci Psychiatrické kliniky připravili příjemné setkání a prezentaci věnující se problematice moderní psychiatrie a psychoterapie. Během odpoledního programu nám přiblížili, jak to u nich na oddělení chodí, provedli nás denním stacionářem a rozvinula se diskuse ohledně jeho klientů a využití. Na závěr jsme měli možnost vyzkoušet si právě nainstalovanou „psychobudku“, čili simulátor psychózy. Jedná se o projekt postgraduálních studentů, který umožňuje zažít na chvilku stavy příznačné pro schizofrenii. Jednalo se o nevšední a velmi intenzivní zážitek.   

                                                                                                                                                                                                                       žáci 4.S