DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v sobotu 22. ledna 2022 ONLINE

Nepříznivá epidemiologická situace nám bohužel neumožňuje, abychom zájemce o studium osobně přivítali v naší škole. Nechceme vás ale připravit o možnost  seznámit se blíže s místem, kde hodláte strávit svoje další studium. A proto jsme na vás připraveni v online podobě. Představíme vám naši vzdělávací nabídku, virtuálně nahlédnete do učeben, dílen odborného výcviku a domova mládeže.

Vyberete si studijní obor, o který máte zájem, a přihlásíte k jeho prezentaci kliknutím na níže uvedené odkazy. Každá událost se spustí 10 minut před začátkem. Setkání proběhne v prostředí MS Teams. Pro přihlášení využijte prioritně prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge.

Pokud využijete tuto on-line možnost, prosíme o dodržení následujících pravidel:

· Pokud nehovoříte, nechte si vypnutý mikrofon.

· Pokud budete chtít hovořit, nezapomeňte si minimálně zapnout mikrofon, příp. i kameru, rádi se s vámi uvidíme.

· Pokud budete chtít reagovat na nějaký podnět/otázku/komentář a nebudete „vyvoláni“, stačí svoji připomínku napsat do chatu, nebo použijte symbol „zvednout ruku“, následně budete dle pořadí vyzváni.

Učební obor Automechanik

►Automechanik – zahájení 9:30 ◄

Učební obor Opravář zemědělských strojů

►Opravář zemědělských strojů – zahájení 10:30 ◄

Maturitní obor Sociální činnost

►Sociální činnost – zahájení 11:30 ◄

Návod pro připojení:

DOD - Kralovice

Testování žáků ve školách od 3. ledna 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách se mění takto:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek;
  • od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí;
  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci;
  • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

Sportovní den před Vánocemi

Ve středu 21. 12. 2021 reprezentanti jednotlivých tříd naší školy odehráli Vánoční turnaj v přehazované a sálové kopané. Turnaj dívek v přehazované vyhrála 2.S a sálovou kopanou třída 2.O. Vítězové byli odměněni sladkými medailemi. Akce proběhla ve velké pohodě i díky vzornému chování žáků. Všem žákům a kolegyni Ing. Haně Gryszkiewiczové děkuji za spolupráci.

Mgr. Milan Palát

Svářečské zkoušky ze svařování plamenem

Ve středu 22. 12. 2021 proběhly ve třídě 3.O za dohledu komisařů Davida Rambouska a Ing. Jitky Pojarové ze zkušební organizace Škola Welding svářečské zkoušky ze svařování plamenem. Všichni žáci, kteří šli ke zkoušce, byli úspěšní! Zkušební komisaři byli spokojeni s úrovní praktických svarů a velmi spokojeni se znalostmi teorie. Všem úspěšným žákům gratulujeme! Poděkování patří také učiteli svařování panu Jaroslavu Kozlovi za kvalitní přípravu žáků na zkoušky!

Žáci, kteří se v tomto termínu nemohli zkoušek zúčastnit, budou mít ještě náhradní termín v květnu 2022.

Den otevřených dveří je za námi….

A jelikož současná epidemická situace není prezenční organizaci podobných akcí nakloněna, je možné, že se nám dnes podařilo otevřít naši školu pro zájemce spíše se štěstím.

Dnešnímu dni ale také předcházela řada akcí, na kterých jsme naši školu prezentovali zájemcům z řad budoucích žáků – např. přehlídka škol v plzeňském Depu, v Klatovech, ve Stodu, Domažlicích nebo v Rakovníku. Navštěvujeme rovněž třídní aktivy pořádané základními školami a informace o naší studijní nabídce šíříme i prostřednictvím inzerce v tisku.

Dnešní Den otevřených dveří měl kombinovanou podobu. Zájemci, kteří splňovali hygienická kritéria pro vstup do školy, si mohli prohlédnout učebny, domov mládeže i dílny odborného výcviku. Dostali informace o přijímacím řízení, studijních požadavcích, organizování odborného výcviku a praxí, o mimoškolních aktivitách a kroužcích a zajímali se i o sportovní využití ve škole a domov mládeže.

Těm, kteří se do školy dnes nevydali osobně, jsme nabídli možnost připojit se on-line a dozvědět se důležité informace o škole prostřednictvím prezentace našich oborů včetně možnosti zodpovězení nezbytných otázek.

Pokud se epidemická situace zlepší, budou mít další zájemci možnost navštívit naši školu osobně v příštím roce, opět v sobotu 22. ledna od 9 do 12 hodin. Sledujte naše webové stránky www.sskralovice.cz

Read More

Exkurze automechaniků do Mladé Boleslavi

Od ledna 2021 běží v naší škole projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. Jednou z mnoha jeho aktivit je i realizace exkurzí pro naše žáky. Proto jsme ve čtvrtek 11. listopadu vyrazili s našimi automechaniky směr Mladá Boleslav. Původní záměr samozřejmě byl navštívit škodovácké výrobní haly, ale protože současná doba nám příliš nepřeje, vydali jsme se po stopách historie výroby aut na Mladoboleslavsku a navštívili Škoda Muzeum.

V Muzeu, které uchovává nejvýznamnější památky, jsme prostřednictvím průvodkyně zhlédli velmi zajímavou expozici, která nás zavedla až do roku 1895, kdy Václavové Laurin a Klement otevřeli v Mladé Boleslavi manufakturu na výrobu a opravu jízdních kol. Od kola Slavia až k nejnovější SUV Enyaq uběhla dlouhá cesta, přes vozy Populár, Tudor, Spartak, první Octavie a Felicie v 50. letech, Škodu 1000 MB, škodovky 100, 105, 120, Favorit, novou Octavii, Felicii, Roomster, k automobilům Yeti, Citigo, Codiaq, Karoq, Scala. Dozvěděli jsme se o fúzi L&K se Škodovými závody v Plzni v roce 1925, o historii loga s okřídleným šípem, o sportovních úspěších vozů Škoda i o spojení s koncernem Volkswagen.

A protože Mladá Boleslav má nedávno otevřené muzeum letectví, zašli jsme se podívat i tam a prohlédli si místní letecký park. Někteří si vyzkoušeli i letecké simulátory a překvapivě je zvládli v pohodě. Saturováni svačinami, obědem i občerstvením v McDonaldu (na přání žáků), nás domů bezpečně dovezl pan řidič Kolena. Díky za pečlivou přípravu celé akce patří i paní Jitce Průchové, projektové vedoucí zdařilé exkurze.

Den otevřených dveří v sobotu 20. listopadu 2021

Vážení zájemci o studium na naší škole!

Nechceme vás připravit o možnost seznámit se blíže s místem, kde můžete strávit následující roky svého studia.

Den otevřených dveří je v naší škole připraven na sobotu 20. listopadu 2021 v době od 9:00 do 12:00 hodin, kdy si můžete prohlédnout školu, domov mládeže i dílny odborného výcviku. Osobní návštěva je vzhledem k epidemiologické situace možná jen pro osoby, které se prokáží potvrzením o očkování, potvrzením o prodělané nemoci nebo negativním testem!

Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, připravili jsme pro vás ještě jednu možnost v on-line podobě, kdy se k nám připojíte z pohodlí vašeho domova. Tuto možnost budete mít v sobotu 20. listopadu 2021 od 11:30 hodin v prostředí MS TEAMS, které umožňuje přihlášení přes webový prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge.

Vyberete si studijní obor, o který máte zájem, a přihlásíte k jeho prezentaci kliknutím na níže uvedené odkazy. Každá událost se spustí 10 minut před začátkem.

Pokud využijete tuto on-line možnost, prosíme o dodržení následujících pravidel:

· Pokud nehovoříte, nechte si vypnutý mikrofon.

· Pokud budete chtít hovořit, nezapomeňte si minimálně zapnout mikrofon, příp. i kameru, rádi se s vámi uvidíme.

· Pokud budete chtít reagovat na nějaký podnět/otázku/komentář a nebudete „vyvoláni“, stačí svoji připomínku napsat do chatu, nebo použijte symbol „zvednout ruku“, následně budete dle pořadí vyzváni.

Maturitní obor Sociální činnost

►Sociální činnost – zahájení 11:30 ◄

Učební obor Automechanik

►Automechanik – zahájení 11:30 ◄

Učební obor Opravář zemědělských strojů

►Opravář zemědělských strojů – zahájení 11:30 ◄

Návod pro připojení:

DOD - Kralovice