RUČIČKY KRAJE

RUČIČKY KRAJE Plzeň 14. 6. 2022 – nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje. Akce pořádaná pro žáky základních škol a zaměstnavatele našeho kraje. Žáci Josef Vojtěch Volráb a Petr Jiří Bartoň předvádí výrobu ornamentů z pozinkovaného plechu žákům základních škol. Tuto akci navštívili také žáci našich spolupracujících základních škol z Manětína a Žihle.

Zajímavá chemie

V pátek 3. 6. 2022 proběhl projektový den v rámci projektu Vzdělávání 4. 0 v Plzeňském kraji. Pracovníci ZČU Plzeň z katedry chemie připravili pro naše žáky celkem patnáct pokusů – změna barvy, oxidace, redukce, exotermické reakce, výroba gelové svíčky, sopka, chlorovodíková fontána, faraonův had, hoření hořčíku, ověřování bankovek a létající plechovka. Velké poděkování patří především PaedDr. Vladimíru Sirotkovi, CSc. a Mgr. Jitce Štrofové, Ph.D., kteří celý program zajišťovali.

Ing. Radek Čuřík

 

Otevřeno nové dopravní hřiště a autocvičiště v areálu naší školy

V Kralovicích máme nové dopravní hřiště a autocvičiště. Areál, který je součástí naší školy, byl za účasti představitelů Plzeňského kraje slavnostně otevřen v úterý 31. května 2022.

Myšlenka vlastního dopravního hřiště vznikla před více než deseti lety, ale až v posledních dvou letech se nám ji podařilo ve dvou etapách zrealizovat. Výstavba celého komplexu byla rozdělena do dvou částí. Při té první, která probíhala od listopadu 2020 do následujícího jara, bylo vybudováno samotné dopravní hřiště s veškerými výukovými prvky a semafory. Během druhé etapy, která začala loni v září a skončila v květnu 2022, byly dokončeny veškeré terénní úpravy, zeleň, nové oplocení a zejména učebna s patřičným zázemím. „Vznikl tak naprosto úžasný a ucelený vzdělávací komplex, který bude využívat nejen škola, ale i veřejnost,“ řekl při slavnostním otevření radní Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Dopravní hřiště je součástí Střední školy v Kralovicích a přímo navazuje na dílny pro odborný výcvik.

V dopoledních hodinách bude od dubna do října areál určen pro dopravní výchovu žáků základních škol a pro potřeby autoškoly. Ve stejných měsících je přístupný také pro veřejnost vždy v úterý a v pátek od 14 do 18 hodin a první a poslední víkend v měsíci vždy od 13 do 18 hodin.

Areál za 15 milionů korun byl financován Plzeňským krajem a investičním fondem Střední školy Kralovice.

Provozní řád hřiště včetně otevírací doby najdete na:

https://sskralovice.cz/dopravni-hriste-a-autocviciste/

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům 4.S sociálního oboru naší školy se uskutečnilo 21. května 2022 v Mariánském Týnci. Celý průběh moderovala zástupkyně ředitele školy paní Mgr. Alena Kupková. Žáci, kteří úspěšně zvládli maturitní zkoušku, byli ošerpováni a obdrželi z rukou ředitele školy maturitní vysvědčení. Žáci měli možnost poděkovat svým rodičům, blízkým a všem pedagogům. Závěrečné slovo dostala třídní učitelka paní Mgr. Jana Steifová. Slavnostní chvíle završil společný přípitek na šťastnou budoucnost a společné focení.

Mgr. Jana Steifová

Ocenění našich žáků v soutěžích

Dne 26. 5. 2022 se v plzeňské Techmania Science centru předávaly ceny za rukodělnou soutěž „Řemeslo má zlaté dno“ a  poděkování žákům středních škol za vzornou reprezentaci Plzeňského kraje v celostátních a mezinárodních soutěžích.

Za naši střední školu byli oceněni Tomáš Ungr – cena Techmanie za výrobek ,,Zapomenutá vodováha  Krokvice“ a žák Alex Hromádka – poděkování za účast a úspěšnou reprezentaci kraje v celostátní soutěži Opravář zemědělských strojů.

Jaroslav Šiml

Kurz první pomoci pro žáky

Žáci prvního ročníku oboru Sociální činnost se zúčastnili kurzu zaměřeného na poskytnutí první pomoci. Kurz probíhal na střední škole a žáci měli možnost získávat informace a diskutovat o problematice první pomoci s profesionálními záchranáři. Byli seznámeni s jednotným postupem při poskytování první pomoci a komunikací na tísňové lince, orientací v závažnosti stavu pacienta, neodkladnou resuscitací, s druhy ran u krvácení a metodami zastavení krvácení a postupy při obstrukci dýchacích cest. Žáci si vše prakticky vyzkoušeli, což je nezbytná podmínka pro výuku první pomoci.

Odezva všech zúčastněních byla pozitivní a těšíme se za rok na další setkání s profesionály v oblasti poskytování pomoci.

Jaroslava Kaucká

mKONTEXT

Dne 22. dubna 2022 se konalo finálové setkání krajské on-line soutěže v matematice mKONTEXT v budově Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. V rámci setkání obdrželi vítězové ve všech kategoriích ceny a diplomy věnované Plzeňským krajem (přítomna JUDr. Jaroslava Havlíčková), Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou v Plzni ( Mgr. Lukáš Vlček) a Západočeskou univerzitou v Plzni (doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček).

V kategorii Střední odborné učiliště se na druhém místě umístil Patrik Plevka a na třetím místě Václav Černík, David Štrukel a Vojtěch Volráb, žáci 1.O SŠ Kralovice.

V rámci setkání proběhla návštěva univerzitních laboratoří – Regionální technologický institut a Laboratoř IoT lab, kde kluci viděli aditivní výrobu (3D tisk), výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů, výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich modernizací, výzkum a vývoj tvářecích technologií a technologií obrábění.

Mgr. Radmila Karlíčková

Read More

Celostátní soutěž oboru Opravář zemědělských strojů 2022

Letošní ročník celostátní soutěže odborných dovedností žáků oboru Opravář zemědělských strojů proběhl ve čtvrtek 21. dubna 2022. Organizátorem byla VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Soutěže se zúčastnilo třicet škol z celé republiky. Soutěžící vykonávali celkem osm soutěžních úkolů. Náš zástupce Alex Hromádka obsadil vynikající 6. místo a ve dvou úkolech získal největší počet bodů ze všech účastníků. Všichni soutěžící obdrželi pamětní listy a hodnotné ceny. Děkujeme za účast, gratulujeme k umístění a všem učitelům děkujeme za přípravu na soutěž!

Zdeněk Dibelka