Kralovický podzim s účastí našich žáků

Ve středu 11. září 2019 se konal v pořadí devátý Kralovický podzim, přehlídka hrajících, tančících, recitujících, zpívajících seniorů a osob se zdravotním postižením. Žáci Střední školy Kralovice pomáhali provázet celodenním programem jednotlivé týmy. Celá akce měla veliký úspěch. Z uživatelů sociálních služeb vyzařovala radost. Bylo vidět, že s chutí předváděli to, co se během roku naučili. Každý tým byl odměněn, což je pro ně výzvou a motivací pro další ročník.

Při pohledu na naše žáky jsem si uvědomila, že vládnou vstřícností, empatií a láskou. Dostalo se jim od uživatelů poděkování v podobě otevřených náručí, úsměvů a radosti. To je ta správná zpětná vazba v dobrovolnictví.

Read More

Adaptační kurzy – září 2019

V prvním zářijovém týdnu letošního školního roku se uskutečnily jednodenní adaptační kurzy ve třídách 1.O a 1.S. V následujícím týdnu pak ještě kurz pro třídu 1.A. Akce byly zaměřeny na vzájemné seznámení žáků, hlubší poznání a spolupráci ve skupině. Za účasti třídních učitelek Ing. Hany Gryszkiewiczové , Mgr. Gabriely Vlachové a školní metodičky prevence Mgr. Margit Chudáčkové se seznamovacích aktivit zúčastnilo celkem 53 žáků. Kurzy probíhaly v učebně psychologie i na hřišti. Letos nově byla část kurzu v 1.S realizována v areálu ZOO a Golf parku v Plasích. Díky prostředí a krásnému počasí se to ukázalo jako výborná možnost k seznamovacím aktivitám. Adaptační kurz se tak stal základem pro rozvoj zdravých vztahů a pozitivního klimatu ve třídě v následujících letech studia.

Read More

Zahájení školního roku 2019/2020

Všichni žáci prvních ročníků zahajují nový školní rok v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 hodin ve svých učebnách s třídními učiteli v budově školy, nám. Osvobození 32.

Žáci 2.A, 3.A, 2.O, 3.O absolvují 2. 9. 2019 školení BOZP od 8:00 hodin v dílnách školy.

Žáci 2.S, 3.S, 4.S zahajují školní rok 2. 9. 2019 v 8:00 hodin ve svých učebnách v budově školy.

V pondělí 2. 9. 2019 se během dopoledne uskuteční společné focení žáků všech tříd.
Žáci ubytovaní v domově mládeže mají od pondělí 2. 9. 2019 přihlášenou stravu!

V úterý 3. 9. 2019 se ve škole učí třídy: 1.S, 2.S, 3.S, 4.S, 2.A, 3.O, třída 1.O má ve škole adaptační kurz,

od úterý 3. 9. 2019 mají odborný výcvik v dílnách nebo na smluvním pracovišti třídy: 1.A, 2.O a 3.A.

V pátek 6. 9. 2019 začínají praxi na smluvním pracovišti žáci 2. S a 3. S.

Odborná exkurze do Daikin

Dne 25. června 2019 navštívily chlapecké třídy 2.A a 2.O nejprestižnějšího výrobce klimatizačních jednotek v Plzni, japonskou firmu Daikin.

Chlapci se nejdříve v rámci prezentace seznámili s historií podniku, s jeho výrobky, s uznáními za kvalitní práci. Poté si prošli výrobní halu s vysokým stupněm robotizace. Zde na vlastní oči viděli výrobu klimatizačních jednotek.

Za vlídné přijetí děkujeme a přejeme této firmě hodně pracovních úspěchů.

Read More

Zkoušky ze svařování

Již podruhé v tomto školním roce skládali žáci 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů závěrečné zkoušky ze svařování – metoda MAG (CO2) – ZK 135. Zkoušky se uskutečnily v pátek 21. června 2019 v dílnách odborného výcviku. 

Z celkem 21 zkoušených žáků byli úspěšní všichni jak z teoretické, tak i praktické části. Přípravu žáků a odborný dohled zajišťoval instruktor svařování pan Jaroslav Kozel. Připravenost žáků na velmi dobré úrovni ocenil komisař ze Školy Welding HV s.r.o. Antonín Lev. Žákům blahopřejeme a děkujeme panu Kozlovi za jejich kvalitní přípravu!

Ing. Radek Čuřík

Read More