Provoz školy od 24. května 2021

Od pondělí 24. května 2021 se všichni žáci školy vrací k prezenční výuce včetně možnosti ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně. Teoretická výuka tak navazuje na praktickou výuku, která se prezenčně vyučuje již od 26. dubna 2021.

V platnosti zůstávají všechna hygienická opatření včetně nutnosti nosit respirátor a používat dezinfekci. Každý žák i zaměstnanec musí být testován na onemocnění COVID-19 jednou týdně (zpravidla v pondělí, resp. při prvním příchodu do školy v daném týdnu). Povinnost podrobit se testování je stanovena jako podmínka osobní účasti na vzdělávání.

Testování může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Třídní schůzky s rodiči on-line

V pátek 9. dubna 2021 se uskuteční třídní schůzky s rodiči. Vzhledem k současným platným opatřením proběhnou on-line formou.

Od 15:00 hodin je připraveno on-line setkání rodičů celé třídy s třídním učitelem/učitelkou

Poté máte možnost přihlásit se k individuální konzultaci s kterýmkoliv učitelem teoretické výuky, odborného výcviku i vychovatelem domova mládeže v době od 15:20 do 18:00 hodin. K této konzultaci je potřeba se předem zaregistrovat podle přiloženého návodu. 

Rezervační stránka pro třídní schůzky 9. 4. 2021

Budeme rádi, pokud se s námi spojíte alespoň touto formou. Děkujeme za váš zájem o setkání a konzultace s pedagogickými pracovníky naší školy. 

Mgr. Milan Oravec 

ředitel školy 

konzultace - Kralovice

Pro uchazeče o studium maturitního oboru Sociální činnost jsou na naší škole v letošním roce zrušeny jednotné přijímací zkoušky

Ředitel školy rozhodl v souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 5. 1. 2021 (Č.j.: MSMT-43073/2020-3), že v roce 2021 nebude jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení pro čtyřletý maturitní obor Sociální činnost!

Uchazeči jsou v souladu s bodem 5 Kritérií přijímacího řízení pro maturitní obor vzdělání a denní formu vzdělávání přijímáni na základě studijních výsledků v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

NEBUĎTE SMUTNÍ, JSME S VÁMI! 

S nápadem přišli žáci závěrečného ročníku maturitního oboru Sociální činnost před Vánocemi. Jelikož nemohli za seniory v rámci odborných praxí, rozhodli se, že je podpoří alespoň na dálku svými dopisy a přáníčky. Celá akce vznikla spontánně během vyučovací hodiny a brzy se rozšířila i do ostatních tříd.  

Žáci v dopisech vyjadřovali své pocity v náročné covidové době, která negativně ovlivnila i je samotné. Jiné Vánoce, distanční výuka na dálku, obava a strach z maturit, nemožnost konání odborných praxí a hlavně absence sociálních vztahů – to vše je trápilo. Ale i důvody pro studium na naší škole, plány do budoucna a víra, že se již brzy situace zlepší a oni se budou moci vrátit do školy, se často objevovaly v dopisech seniorům. Žáky zajímaly též názory, prožitky a pocity samotných seniorů.  

Read More

Den otevřených dveří – online již podruhé

Pěkně z pohodlí domova, stačil k tomu internet, počítač, mobil nebo tablet. Tak snadné bylo dnes navštívit naši školu online.

Přestože jsme doufali, že epidemiologická situace se zlepší a umožní přivítat naše budoucí žákyně a žáky ve škole osobně, nestalo se tak. Proto jsme se rozhodli, zopakovat pro zájemce návštěvu v naší škole znovu v online formě.

Read More

Distanční vzdělávání od 4. ledna 2021

V návaznosti na usnesení vlády platí od 4. ledna 2021 až do odvolání u žáků středních škol zákaz osobní přítomnosti ve školách. Tento zákaz se vztahuje i na přítomnost žáků na praktické výuce. Ze zákona mají žáci povinnost účastnit se distančního vzdělávání. Jednotnou komunikační platformou pro distanční vzdělávání žáků naší školy je MS Teams.

Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol v domovech mládeže.

Provoz školní jídelny není přerušen, připravují se pouze obědy. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost oběd odebrat pouze s sebou přístupem ze dvora školy. K odběru oběda se musí včas přihlásit (na https://www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny). Cizí strávníci mohou jídlo odebrat pouze s sebou přístupem ze dvora školy.