Advokáti do škol

Kralovická střední škola využila aktivity České advokátní komory nazvané ADVOKÁTI DO ŠKOL, kterou svou záštitou podpořili také ministr spravedlnosti a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
Pozvání přijal JUDr. Petr Papež a s žáky 3. a 4. ročníku besedoval na téma trestní právo.

Mgr. Jana Steifová