Adaptační kurzy – září 2019

V prvním zářijovém týdnu letošního školního roku se uskutečnily jednodenní adaptační kurzy ve třídách 1.O a 1.S. V následujícím týdnu pak ještě kurz pro třídu 1.A. Akce byly zaměřeny na vzájemné seznámení žáků, hlubší poznání a spolupráci ve skupině. Za účasti třídních učitelek Ing. Hany Gryszkiewiczové , Mgr. Gabriely Vlachové a školní metodičky prevence Mgr. Margit Chudáčkové se seznamovacích aktivit zúčastnilo celkem 53 žáků. Kurzy probíhaly v učebně psychologie i na hřišti. Letos nově byla část kurzu v 1.S realizována v areálu ZOO a Golf parku v Plasích. Díky prostředí a krásnému počasí se to ukázalo jako výborná možnost k seznamovacím aktivitám. Adaptační kurz se tak stal základem pro rozvoj zdravých vztahů a pozitivního klimatu ve třídě v následujících letech studia.

Mgr. Margit Chudáčková