10. října – Světový den duševního zdraví

Světový den duševního zdraví si připomínáme každoročně 10. října. Tento světový den je příležitostí ke zvýšení povědomí o otázkách duševního zdraví a současně vyzývá k podpoře všech zúčastněných stran k úsilí o dosažení vyšší úrovně duševního zdraví ve všech jeho souvislostech. Tradice vyhlašování tohoto světového dne se zrodila v roce 1992 na základě činnosti Světové federace pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health WFMH). Pro Světový den duševního zdraví v roce 2018 stanovila Světová zdravotnická organizace (WHO) téma „Mladí lidé a duševní zdraví v měnícím se světě“. Hlavní pozornost je tak zaměřena na otázky, jimž čelí mládež a mladí dospělí v dnešním světě a zamyšlení nad tím, co potřebují, aby vyrostli zdraví, šťastní a odolní.

 

I naše třída 4.S se na oslavu Světového dne duševního zdraví vypravila v úterý 9. října 2018 do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně, kde si pro nás pracovníci Psychiatrické kliniky připravili příjemné setkání a prezentaci věnující se problematice moderní psychiatrie a psychoterapie. Během odpoledního programu nám přiblížili, jak to u nich na oddělení chodí, provedli nás denním stacionářem a rozvinula se diskuse ohledně jeho klientů a využití. Na závěr jsme měli možnost vyzkoušet si právě nainstalovanou „psychobudku“, čili simulátor psychózy. Jedná se o projekt postgraduálních studentů, který umožňuje zažít na chvilku stavy příznačné pro schizofrenii. Jednalo se o nevšední a velmi intenzivní zážitek.   

                                                                                                                                                                                                                       žáci 4.S