Zpráva o výsledcích výuky svařování v tomto školním roce

Svařování plamenem – zkoušky 17. 1. 2020

Ke zkoušce 24 žáků

Prospělo z teorie: 24

Prospělo z praxe: 22

Neprospěli 2

O vykonání opravné zkoušky neprojevili zájem.

 

Svařování v ochranné atmosféře MAG – zkoušky 18. 6. 2020

Ke zkoušce 23 žáků

Prospělo z teorie: 23

Prospělo z praxe: 23

Zkušební komisař ing. Spiner ze Škola Welding byl spokojený s úrovní teoretických znalostí i prakticky provedených svarů.