Zkvalitnění a modernizace odborného výcviku

Střední škola Kralovice se snaží dlouhodobě poskytovat kvalitní vzdělávání a sledovat moderní trendy, aby zajistila konkurenceschopnost svých absolventů na trhu práce. Obměna zařízení a dovybavení pracovišť odborného výcviku je nezbytnou podmínkou pro zajištění kvalitní výuky a tím i přípravy žáků na jejich budoucí povolání.

Hlavním cílem projektu bylo pomocí nákupu nových strojů a zařízení zlepšit vybavení školy a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného technického vzdělávání s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií. Jednalo se o soustruh, strojní nůžky na plech, elektromechanický dvousloupový zvedák, svářečku na hliník, renovátor plastových částí, zvedací rampu, plničku klimatizací, dílenské vozíky, analyzátor na emise, přístroj na diagnostiku osobních vozidel a výukové panely (motor, klimatizace) včetně počítačového vybavení pro praktické činnosti žáků s výukovými panely.

Realizací projektu došlo k vytvoření vhodných podmínek pro zavedení nových metod výuky s využitím moderní techniky ve výuce odborných předmětů a přizpůsobení odborné výuky aktuálním trendům v praxi.

Cílové skupiny:

– žáci technických oborů Střední školy Kralovice,

– vyučující Střední školy Kralovice.

Přínosy pro žáky i vyučující:

– získání praktických zkušeností,

– získání konkurenční výhody na trhu práce,

– zvýšení odborné kvalifikace.

Období realizace projektu: 4. 4. 2012 – 31. 10. 2013

Celkové plánované výdaje projektu: 4 683 000 Kč

Celkové skutečné výdaje projektu: 3 968 772 Kč

Realizační tým projektu: Mgr. Milan Oravec, Ing. Radek Čuřík, Bc. Věra Kubatová