Závěrečné zkoušky v roce 2022

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil druhé pololetí školního roku 2021/2022 závěrečného ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem.

Při závěrečné zkoušce budou žáci hodnoceni ze tří zkoušek: praktické, písemné a ústní.

Písemná zkouška trvá podle platných právních norem nejdéle 240 minut (4 hodiny). 

Termíny závěrečných zkoušek:

07. 06. – 08. 06. 2022 písemné zkoušky pro oba učební obory

09. 06. – 10. 06. 2022 praktické zkoušky pro obor Opravář zemědělských strojů 

13. 06. – 15. 06. 2022 praktické zkoušky pro obor Mechanik opravář motorových vozidel

16. 06. – 17. 06. 2022 ústní zkoušky pro oba učební obory

K závěrečné zkoušce bude připouštěn i ten, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní zkoušku.

 

Kralovice, 30. září 2021                                                                          Mgr. Milan Oravec, ředitel školy