Závěrečné zkoušky v roce 2021

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021 závěrečného ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem.

Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 31. května 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit závěrečných zkoušek).

V roce 2021 budou žáci hodnoceni ze dvou zkoušek (praktické a písemné) a klasifikace zůstane nezměněna.

Z hlediska formy je praktická zkouška povinná pro všechny žáky. Škola oznámí výsledek praktické zkoušky v den jejího konání.

Ředitel školy rozhodl, že druhou zkoušku budou žáci konat formou písemné zkoušky podle jednotného celostátního zadání. Písemná zkouška trvá podle platných právních norem nejdéle 240 minut (4 hodiny). Nově se maximální možná délka trvání písemné zkoušky prodlouží o 30 minut, tzn., že písemná zkouška bude moci trvat nejdéle 270 minut (4,5 hodiny). Prodloužení se bude týkat všech, kteří budou konat písemnou zkoušku v řádném, opravném nebo náhradním termínu do konce roku 2021.

Termíny závěrečných zkoušek:

07. 06. – 08. 06. 2021 písemné zkoušky pro oba učební obory

15. 06. – 16. 06. 2021 praktické zkoušky pro obor Mechanik opravář motorových vozidel

27. 07. – 28. 07. 2021 praktické zkoušky pro obor Opravář zemědělských strojů

K závěrečné zkoušce bude připouštěn i ten, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní zkoušku. Tito uchazeči budou konat všechny opravné nebo náhradní zkoušky (praktickou, písemnou, ústní zkoušku). U písemné zkoušky se na ně bude vztahovat prodloužení délky trvání zkoušky o 30 min.

17. 06. 2021 ústní zkoušky pro žáky, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku

 

Kralovice, 11. března 2021                                                                          Mgr. Milan Oravec, ředitel školy