Zajímavá chemie

V pátek 3. 6. 2022 proběhl projektový den v rámci projektu Vzdělávání 4. 0 v Plzeňském kraji. Pracovníci ZČU Plzeň z katedry chemie připravili pro naše žáky celkem patnáct pokusů – změna barvy, oxidace, redukce, exotermické reakce, výroba gelové svíčky, sopka, chlorovodíková fontána, faraonův had, hoření hořčíku, ověřování bankovek a létající plechovka. Velké poděkování patří především PaedDr. Vladimíru Sirotkovi, CSc. a Mgr. Jitce Štrofové, Ph.D., kteří celý program zajišťovali.

Ing. Radek Čuřík