Výsledky zkoušek ze svařování plamenem dne 24. 6. 2021 ve třídě 3.O

Na zkoušky se dostavil zkušební komisař – ředitel společnosti Škola Welding pan David Rambousek. Všichni žáci přihlášení do kurzu svařování plamenem prospěli z teorie i praxe. Zkušební komisař ocenil znalosti žáků z teorie i úroveň jejich praktických dovedností.

V červenci 2021 probíhá pro žáky 3.O základní kurz svařování další metodou – metodou MAG. Do kurzu se přihlásilo 12 žáků, kapacita svařovny je zcela naplněna.

Jaroslav Kozel, učitel svařování