Vynikající výsledky letošních maturit na naší škole

Trend úspěšných výsledků maturitních zkoušek posledních tří let na naší škole pokračuje! V letech 2018 a 2019 úspěšně odmaturovali všichni žáci oboru Sociální činnost a v každém roce někteří také s vyznamenáním. Letošní výsledky maturit však znamenají nejúspěšnější rok v celé historii tohoto maturitního oboru na naší škole!  Počet absolventů maturujících s vyznamenáním stoupl na 39 %! Všem žákům děkujeme za vzornou přípravu a protože většina z nich chce dále studovat na vysoké škole, přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu. Děkujeme také všem učitelům, kteří žáky distančně připravovali k maturitě v letošním náročném období uzavřených škol.

Pro případné zájemce o studium úspěšného maturitního oboru Sociální činnost na naší škole přinášíme také dobrou zprávu. Máme poslední volná místa a tak stále přijímáme přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Do 30. června 2020!