Pavlína BIČOVSKÁ

vychovatelka pověřená vedením útvaru

(+420) 373 396 424

(+420)  771 260 362
pavlina.bicovska@sskralovice.cz

 

Michaela HEMELÍKOVÁ

vychovatelka
(+420) 373 396 424

(+420) 773 747 675
michaela.hemelikova@sskralovice.cz

 

Zdeňka CVAKOVÁ

vychovatelka
(+420) 373 396 424

(+420) 773 747 675
zdenka.cvakova@sskralovice.cz

 

Jana HAUNEROVÁ

vychovatelka
(+420) 373 396 424

(+420) 773 747 675
jana.haunerova@sskralovice.cz

 

Ing. Miloslav OPL

školní asistent domova mládeže
(+420) 373 396 424

 

vychovatelé domova mládeže