Denní program je rovnoměrně rozdělen na osobní volno, zájmovou činnost, stravování, přípravu na vyučování a spánek.

V zájmové činnosti je pozornost zaměřena na:

kroužky – čtenářský klub, klub deskových her,

sport – využití sportovního areálu a tělocvičny ZŠ, posilovny SŠ, městského víceúčelového areálu,

soutěže –  v případě zájmu mohou být uspořádány různé soutěže např. šipky, běh do schodů, společenské hry apod.,

přednášky pořádané zástupci města, např. o historii města, s kriminalistou, s kosmetičkou, s ukázkami líčení a prodejní výstavkou, o slušném a společenském chování, vánočních tradicích apod.

Krásná příroda kolem Kralovic nabízí příjemné procházky a pobyt v přírodě. Tuto aktivitu spojujeme s poznáváním přírody, opékáním buřtů a orientačními závody.

Podle svých zájmů se může každý zapojit do zájmových kroužků v Domě dětí a mládeže, Základní umělecké škole nebo v místních společenských nebo sportovních organizacích.