Úspěch v krajské on-line soutěži KONTEXT v porozumění anglickému odbornému textu

Oddělení Celoživotního a distančního vzdělání, Ústav jazykové přípravy ZČU Plzeň a Odbor školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje připravily odbornou soutěž v anglickém jazyce na téma planeta Země. Do soutěže se přihlásilo celkem 1105 studentů jednotlivých škol Plzeňského kraje. Zapojila se i naše Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32. Semifinálové i finálové kolo se uskutečnilo 4. dubna 2019 v areálu ZČU. Až do finále postoupil žák 3.S naší školy Patrik Hübner v kategorii II. b: žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 3. – 4. ročník a obsadil krásné 5. místo!

Předávání cen se zúčastnil také rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček. Jako součást finálového dne byly připraveny exkurze do laboratoří Západočeské univerzity, aktivity projektu Bav se vědou nebo promítání filmů ve virtuální realitě. 

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!