Testování žáků ve školách od 3. ledna 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách se mění takto:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek;
  • od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí;
  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci;
  • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).