Technika má zlaté dno

V úterý 9. 10. 2018 proběhl ve SOU elektrotechnickém v Plzni 3. ročník soutěže v sestrojení vyprošťovacího vozidla (tanku), nájezdové rampy a bezpečnostního nárazníku ze stavebnic Merkur a Boffin. Organizátorem byl Plzeňský kraj. Soutěžilo celkem 16 týmů, které byly rozděleny do dvou kategorií – učiliště a gymnázia. Náš tým obsadil ve své kategorii 4. místo. Každý tým tvořili dva žáci střední školy a dva žáci základní školy. Všichni soutěžící obdrželi diplomy za umístění a věcné ceny. Střední školy získaly stavebnice Merkur a Boffin a základní školy si odvezly kufřík s nářadím. Žákům gratulujeme k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci škol!

Ing. Radek Čuřík