Technika má zlaté dno

V úterý 22. 10. 2019 ve SOU elektrotechnickém v Plzni proběhla soutěž v sestrojení třídící linky na pingpongové míčky ze stavebnic Merkur a Boffin. Organizátorem byl Plzeňský kraj. Soutěžilo celkem 19 týmů, které byly rozděleny do dvou kategorií – učiliště a gymnázia. Náš tým obsadil ve své kategorii 6. místo. Každý tým tvořili dva žáci střední školy a dva žáci spolupracující základní školy (v našem případě ZŠ Žihle). Všichni soutěžící obdrželi za umístění věcné ceny. Střední školy získaly stavebnice Merkur a Boffin a základní školy si odvezly kufřík s nářadím. Žákům gratulujeme k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci obou škol.

Ing. Radek Čuřík