Školní vzdělávací programy

oborů:

75-41-M/01 Sociální činnost (ŠVP: Sociální činnost)

ŠVP Sociální činnost

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP: Automechanik)

ŠVP Automechanik

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP: Opravář zemědělských strojů)

ŠVP Opravář zemědělských strojů

V listinné podobě jsou ŠVP k nahlédnutí na veřejně přístupném místě v kanceláři zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování.

 

Školní vzdělávací program

domova mládeže

ŠVP domova mládeže

V listinné podobě je k nahlédnutí na veřejně přístupném místě v kanceláři vychovatele pověřeného vedením domova mládeže.

Mgr. Milan Oravec
ředitel školy