Složení školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32

Zástupce zřizovatele:

 

Zástupce pedagogických pracovníků školy:

 

Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků:


Volby do školské rady 2018 – 2020

Souhrnná zpráva z voleb do školské rady na Střední škole Kralovice

Volby do školské rady na střední škole proběhly v termínu 10. listopadu 2017.  Vše proběhlo v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebním řádem pro volby do školské rady.

Organizace voleb

 • Oznámení o konání voleb do školské rady na SŠ Kralovice
 • Sestavení kandidátních listin
 • Zveřejnění kandidátních listin
 • Volby do školské rady na SŠ Kralovice
 • Podání zprávy o výsledcích voleb řediteli školy
 • Souhrnná zpráva o průběhu a výsledcích
 • Zveřejnění výsledků voleb

Výsledky voleb ve Střední škole Kralovice

Počet členů školské rady Střední školy Kralovice je stanoven na 3 členy:       

 • jeden člen volen za pedagogické pracovníky
 • jeden člen volen za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
 • jeden člen jmenován zřizovatelem

 

Volby do školské rady – zástupce pedagogických pracovníků

Celkový počet oprávněných voličů: 24                        

Celkový počet zúčastněných voličů: 21                        volební účast 87,5 %

Celkový počet platných hlasů: 21                     

Celkový počet neplatných hlasů: 0

           

Pořadí                    Kandidát                                  Počet hlasů     Úspěšnost v %
 1.              Jaroslav Šiml                                             19                  90,47
 1.             Mgr. Radmila Karlíčková                          2                  9,52
 1.             Bc. Martin Zeman                                        0                  0

 

Volby do školské rady – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

 

Celkový počet oprávněných voličů: 189

Celkový počet zúčastněných voličů: 103                        volební účast 54,49 %

Celkový počet platných hlasů: 103

Celkový počet neplatných hlasů: 0

 

 Pořadí                    Kandidát                                   Počet hlasů        Úspěšnost v %
 1.                  Luboš  Prusík                                     69            66,99           
 1.                   Mgr. P. Vagner                                         24                 23,3
 1.                   M. Zelenková                                             10                 9,7

 

Plzeňský kraj jako zřizovatel školy jmenoval do školské rady Pavla Fojtíka.

 

Členové školské rady na období 2018 – 2020

 1. Jaroslav Šiml
 2. Luboš Prusík
 3. Pavel Fojtík

Dne: 20. listopadu 2017