Hlavním cílem činnosti ŠPP je předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, jako je šikana a kyberšikana, extremizmus, záškoláctví, závislosti na IT a návykových látkách. Dále pak pořádání a zprostředkování přednášek a besed pro žáky, pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy a domova mládeže. V individuální rovině předcházení výukovým a prospěchovým problémům žáků a jejich řešení, poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům, kariérové poradenství, krizové intervence.

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Alena Kupková, tel.: 373 397 911,

e-mail:  alena.kupkova@sskralovice.cz

Konzultační hodiny v budově školy:

kdykoliv po předchozí domluvě

 

Školní metodička prevence

Mgr. Margit Chudáčková, tel.: 371 653 568,

e-mail: margit.chudackova@sskralovice.cz

Konzultační hodiny v budově školy:

kdykoliv po předchozí domluvě

 

Kariérový poradce

Mgr. Martin Zeman, tel.:371 653 569,

e-mail: martin.zeman@sskralovice.cz

Konzultační hodiny v budově školy:

kdykoliv po předchozí domluvě

 

Školní speciální pedagožka

Mgr. Lucie Čechalová, tel.: 728 962 606,

e-mail: lucie.cechalova@pepor-plzen.cz, příp. lucie.cechalova@sskralovice.cz

Konzultační dny v budově školy ve školním roce 2021/2022 (vždy 7:30 – 16:00):

8. 9. 2021, 22. 9. 2021, 29. 9. 2021, 13. 10. 2021, 3. 11. 2021, 24. 11. 2021, 15. 12. 2020, 12. 1. 2022, 19. 1. 2022, 2. 2. 2022, 16. 2. 2022, 2. 3. 2022, 9. 3. 2022, 20. 4. 2022, 4. 5. 2022, 25. 5. 2022, 8. 6. 2022, 22. 6. 2022 a 29. 6. 2022, další po předchozí domluvě

konzultace pro zákonné zástupce: kdykoliv po domluvě

konzultace pro pedagogické pracovníky: kdykoliv po domluvě