Hlavním cílem činnosti ŠPP je předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, jako je šikana a kyberšikana, extremizmus, záškoláctví, závislosti na IT a návykových látkách. Dále pak pořádání a zprostředkování přednášek a besed pro žáky, pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy a domova mládeže. V individuální rovině předcházení výukovým a prospěchovým problémům žáků a jejich řešení, poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům, kariérové poradenství, krizové intervence.

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Alena Kupková, tel.: 373 397 911,

e-mail:  alena.kupkova@sskralovice.cz

Konzultační hodiny v budově školy:

pondělí 12:15 – 13:00

středa 11:30 – 12:15

další po předchozí domluvě

 

Školní metodička prevence

Mgr. Margit Chudáčková, tel.: 371 653 568,

e-mail: margit.chudackova@sskralovice.cz

Konzultační hodiny v budově školy

pátek (sudý týden): 8:00 – 11:30

pátek (lichý týden): 10:00 – 11:30

další po předchozí domluvě

 

Kariérový poradce

Mgr. Martin Zeman, tel.:371 653 569,

e-mail: martin.zeman@sskralovice.cz

Konzultační hodiny v budově školy:

pondělí 9:35 – 9:50

další po předchozí domluvě

 

Školní speciální pedagožka

Mgr. Lucie Čechalová, tel.:728 962 606,

e-mail: lucie.cechalova@sskralovice.cz

Konzultační dny v budově školy v 1. pololetí školního roku 2019/2020 (vždy 7:30 – 16:00):

  1. září 2019, 25. září 2019, 2. října 2019, 23. října 2019, 13. listopadu 2019, 20. listopadu 2019, 11. prosince 2019, 18. prosince 2019, 8. ledna 2020, 22. ledna 2020

další po předchozí domluvě

konzultace pro zákonné zástupce: kdykoliv po domluvě

konzultace pro pedagogické pracovníky: kdykoliv po domluvě