Hlavním cílem činnosti ŠPP je předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, jako je šikana a kyberšikana, extremizmus, záškoláctví, závislosti na IT a návykových látkách. Dále pak pořádání a zprostředkování přednášek a besed pro žáky, pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy a domova mládeže. V individuální rovině předcházení výukovým a prospěchovým problémům žáků a jejich řešení, poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům, kariérové poradenství, krizové intervence.

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Alena Kupková, tel.: 373 397 911,

e-mail:  alena.kupkova@sskralovice.cz

Konzultační hodiny v budově školy:

Út 11:30 – 13:00, kdykoliv po předchozí domluvě

 

Školní metodička prevence

Mgr. Margit Chudáčková, tel.: 371 653 568,

e-mail: margit.chudackova@sskralovice.cz

Konzultační hodiny v budově školy:

Čt: 9:50 – 10:35, kdykoliv po předchozí domluvě

 

Kariérový poradce

Mgr. Martin Zeman, tel.:371 653 569,

e-mail: martin.zeman@sskralovice.cz

Konzultační hodiny v budově školy:

Po 9:35 – 9:50, kdykoliv po předchozí domluvě

 

Školní speciální pedagožka

Mgr. Lucie Čechalová, tel.: 728 962 606,

e-mail: lucie.cechalova@pepor-plzen.cz, příp. lucie.cechalova@sskralovice.cz

Konzultační dny v budově školy ve školním roce 2022/2023 (vždy 7:30 – 16:00):

7. 9. 2022, 21. 9. 2022, 5. 10. 2022, 19. 10. 2022, 2. 11. 2022, 16. 11. 2022, 30. 11. 2022, 14. 12. 2022, 4. 1. 2023, 18. 1. 2023, druhé pololetí bude upřesněno později, další po předchozí domluvě

konzultace pro zákonné zástupce: kdykoliv po domluvě

konzultace pro pedagogické pracovníky: kdykoliv po domluvě