Vyučovací hodina v teoretické výuce trvá 45 minut,

vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut.

Rozvrhy hodin včetně případných aktuálních změn rozvrhu jsou přístupné pro žáky školy a jejich zákonné zástupce i pro zaměstnance školy přes aplikaci BAKAWEB.