Provoz školy od pondělí 7. prosince 2020

V platnosti zůstávají všechna hygienická opatření uvedená v provozu školy od 25. listopadu 2020.

Nově je povolena prezenční výuka také pro zbývající třídy, které se dosud vzdělávaly distančně, a to v režimu rotační výuky – střídání tříd po týdnech. Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

U oborů vzdělání, jejichž součástí je odborný výcvik, je naplněna podmínka rotační výuky u tříd, které mají v rozvrhu hodin střídavě týden teoretické výuky a týden odborného výcviku realizovaného na školních pracovištích nebo na reálných pracovištích u zaměstnavatelů. Tyto třídy se vzdělávají prezenčně podle stálého rozvrhu od 7. prosince 2020.

V sudých týdnech tak od 7. prosince 2020 na distanční výuce zůstávají třídy 2.S a 3.S (s výjimkou praxe, která probíhá prezenčně), v lichých týdnech na distanční výuce zůstává třída 1.S.

Pro výše uvedené případy je prezenční i distanční výuka povinná.

Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou. Vláda České republiky uložila hejtmanům od 25. listopadu 2020 přednostně ukončovat pracovní povinnost žákům posledních ročníků středních škol.