Provoz školy od 5. do 18. října 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

informuje o vydání nařízení č. 6/2020 a nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje – omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin, k dispozici na webových stránkách krajské hygienické stanice.

V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:

u středních škol a konzervatoří se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na praktické vyučování.

Na území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Tachov:

Tam, kde se uplatňuje tento zákaz, škola přechází povinně na distanční vzdělávání, distanční vzdělávání je povinné rovněž pro žáky. Praktické vyučování probíhá standardně prezenčně, a to jak ve školách, tak u zaměstnavatelů.