Pro uchazeče o studium maturitního oboru Sociální činnost jsou na naší škole v letošním roce zrušeny jednotné přijímací zkoušky

Ředitel školy rozhodl v souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 5. 1. 2021 (Č.j.: MSMT-43073/2020-3), že v roce 2021 nebude jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení pro čtyřletý maturitní obor Sociální činnost!

Uchazeči jsou v souladu s bodem 5 Kritérií přijímacího řízení pro maturitní obor vzdělání a denní formu vzdělávání přijímáni na základě studijních výsledků v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.