Přechod na distanční vzdělávání od 14. října 2020

Vláda České republiky vydala usnesení:

– ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.,

– ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14. října 2020 platí u žáků středních škol zákaz osobní přítomnosti ve školách. Tento zákaz se nově vztahuje i na přítomnost žáků na praktické výuce. Ze zákona mají žáci povinnost přejít na distanční vzdělávání. Jednotnou komunikační platformou pro distanční vzdělávání žáků naší školy je MS Teams.

Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol v domovech mládeže.

Provoz školní jídelny není přerušen, připravují se pouze obědy. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost oběd odebrat pouze do jídlonosiče s sebou přístupem ze dvora školy. K odběru oběda se musí včas přihlásit (na https://www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny). Cizí strávníci mohou jídlo odebrat pouze do jídlonosičů s sebou přístupem ze dvora školy.

Podle usnesení vlády je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků středních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech neprobíhá žádná (ani distanční) výuka.

Ve dnech 29. a 30. října 2020 následují podzimní prázdniny.

V týdnu od 26. do 30. října 2020 je školní jídelna mimo provoz.