Poznáváme služby v Jihočeském kraji

Žáci třetího ročníku maturitního oboru předposlední červnový týden vyrazili poznávat sociální služby mimo Plzeňský kraj. Navštívili Domov mistra Kříšťana v Prachaticích, kde se seznámili s Konceptem Smyslové aktivizace a jeho uplatněním v praxi sociální péče. Dále navštívili Hospic sv. Jana N. Neumanna a Domov Matky Vojtěchy pro osoby s různými druhy demence, zejména Alzheimerovu chorobou a akci zakončili návštěvou Společnosti Trvalého Rozvoje Osob s Omezením. Akce byla zpestřena vzdělávacím seminářem zaměřeným na paliativní a hospicovou péči. Žáci ve všech zařízeních naslouchali, se zájmem diskutovali a získávali informace i malou zkušenost s různou cílovou skupinou. Velmi ocenili vstřícné přijetí ve všech zařízeních a propojili si teoretické poznatky s praxí, což je pro pracovníky v sociálních službách velmi důležité. Akce se setkala s velikým ohlasem od žáků i od zaměstnanců zařízení a díky tomu budeme akce podobného rázu pořádat brzy znovu.

                                                                                               Jaroslava Kaucká