Usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1501/13 ze dne 16. prosince 2013 garantuje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 Kč měšíčně pro žáka na úhradu ubytování v domově mládeže s účinností od 1. září 2014. Týká se pouze žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Jsou stanoveny podmínky, které musí žák splňovat. Kromě volby tohoto oboru vzdělávání ukončeného výučním listem, musí vykazovat nejen solidní prospěch (bez nedostatečných), ale i docházku do školy (bez neomluvené absence).

Od 1. září 2017 se stejný příspěvek za stejných podmínek týká i žáků oboru Opravář zemědělských strojů (ve školním roce 2018/2019 pouze pro žáky 1. a 2. ročníku, od školního roku 2019/2020 pro všechny žáky oboru Opravář zemědělských strojů).