Usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1501/13 ze dne 16. prosince 2013 garantuje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 Kč měsíčně pro žáka na úhradu ubytování v domově mládeže s účinností od 1. září 2014. Týká se žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel a oboru Opravář zemědělských strojů. Jsou stanoveny podmínky, které musí žák splňovat. Kromě volby tohoto oboru vzdělávání ukončeného výučním listem, musí vykazovat nejen solidní prospěch (bez nedostatečných), ale i docházku do školy (bez neomluvené absence).