Mgr. Milan ORAVEC

ředitel školy

(+420) 373 396 487

milan.oravec@sskralovice.cz

 

Mgr. Alena KUPKOVÁ

statutární zástupkyně a zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku

(+420) 373 397 911

alena.kupkova@sskralovice.cz

 

Ing. Radek ČUŘÍK

zástupce ředitele pro praktické vyučování

(+420) 777 486 670

(+420) 373 396 241

radek.curik@sskralovice.cz

 

Mgr. Gabriela VLACHOVÁ

(+420) 371 653 568

gabriela.vlachova@sskralovice.cz

 

Ing. Hana GRYSZKIEWICZOVÁ

(+420) 371 653 564

hana.gryszkiewiczova@sskralovice.cz

 

Mgr. Radmila KARLÍČKOVÁ

(+420) 371 653 565

radmila.karlickova@sskralovice.cz

 

Ing. Marie JÍCHOVÁ

(+420) 371 653 564

marie.jichova@sskralovice.cz

 

Mgr. Margit CHUDÁČKOVÁ

(+420) 371 653 568

margit.chudackova@sskralovice.cz

 

Mgr. Jana STEIFOVÁ

(+420) 371 653 563

jana.steifova@sskralovice.cz

 

Ing. Roman CHUDÁČEK

(+420) 371 653 567

roman.chudacek@sskralovice.cz

 

Mgr. Martin FAZEKAŠ

(+420) 371 653 566

martin.fazekas@sskralovice.cz

 

Mgr. Václav JÍCHA

(+420) 371 653 565

vaclav.jicha@sskralovice.cz

 

Mgr. Lada ŘÍHOVÁ

(+420) 371 653 563

lada.rihova@sskralovice.cz

 

Mgr. Milan PALÁT

(+420) 371 653 569

milan.palat@sskralovice.cz

 

Mgr. Jaroslava KAUCKÁ

(+420) 371 653 565

jaroslava.kaucka@sskralovice.cz

 

Miroslav TRKAL

(+420) 371 653 566

miroslav.trkal@sskralovice.cz

 

Mgr. Martin ZEMAN

(+420) 371 653 569

martin.zeman@sskralovice.cz

 

Zdeněk DIBELKA

(+420) 373 396 241

zdenek.dibelka@sskralovice.cz

 

Jiří CHLUPSA

(+420) 373 396 241

jiri.chlupsa@sskralovice.cz

 

Jiří KONOPÁSEK

(+420) 373 396 241

jiri.konopasek@sskralovice.cz

 

Jaroslav KOZEL

(+420) 373 396 241

jaroslav.kozel@sskralovice.cz

 

Jaroslav ŠIML

(+420) 373 396 241

jaroslav.siml@sskralovice.cz

 

Roman URBAN

(+420) 373 396 241

roman.urban@sskralovice.cz

 

Bc. Martin VANĚK

(+420) 373 396 241

martin.vanek@sskralovice.cz

 

Václav ŘENČ

(+420) 373 396 241

vaclav.renc@sskralovice.cz

 

Konzultační hodiny:

Ing. Radek Čuřík Po: 15:00 – 16:00
Zdeněk Dibelka St: 7:00 – 8:00
Mgr. Martin Fazekaš Po: 15:30 – 16:00
Ing. Hana Gryszkiewiczová Pá: 7:45 – 8:45
Jiří Chlupsa St: 7:00 – 8:00
Ing. Roman Chudáček Čt: 7:30 – 8:00
Mgr. Margit Chudáčková Út: 11:30 – 12:15, metodička prevence: po domluvě kdykoli
Mgr. Václav Jícha Čt: 12:15 – 13:00
Ing. Marie Jíchová Čt: 7:30 – 8:00
Mgr. Radmila Karlíčková Pá: 7:30 – 8:00
Jiří Konopásek St: 7:00 – 8:00
Jaroslav Kozel St: 7:00 – 8:00
Mgr. Jaroslava Kaucká Po: 15:30 – 16:00
Mgr. Alena Kupková Út: 12:00 – 13:00, výchovná poradkyně: po domluvě kdykoli
Mgr. Milan Oravec po domluvě kdykoli
Mgr. Milan Palát St: 7:30 – 8:00

Václav Řenč  St: 7:00 – 8:00

Mgr. Lada Říhová Út: 12:30 – 13:00
Mgr. Jana Steifová St: 8:50– 9:50; po domluvě kdykoli
Jaroslav Šiml St: 7:00 – 8:00
Miroslav Trkal Út: 14:45 – 15:30, po domluvě kdykoli
Roman Urban St: 7:00 – 8:00
Bc. Martin Vaněk St: 7:00 – 8:00
Mgr. Gabriela Vlachová Po: 12:00 – 13:00
Mgr. Martin Zeman Po: 9:35 – 10:00, kariérový poradce: po domluvě kdykoli
Mgr. Lucie Čechalová, speciální pedagog: konzultační dny ve škole (vždy 7:30 – 16:00) ve školním roce 2021/2022: 8. 9. 2021, 22. 9. 2021, 29. 9. 2021, 13. 10. 2021, 3. 11. 2021, 24. 11. 2021, 15. 12. 2021, 12. 1. 2022, 19. 1. 2022, 2. 2. 2022, 16. 2. 2022, 2. 3. 2022, 9. 3. 2022, 20. 4. 2022, 4. 5. 2022, 25. 5. 2022, 8. 6. 2022, 22. 6. 2022 a 29. 6. 2022, další po předchozí domluvě, dále podle potřeb je možné konzultace uskutečnit telefonicky nebo e-mailem: lucie.cechalova@pepor-plzen.cz.