Mgr. Milan ORAVEC

ředitel školy

(+420) 373 396 487

milan.oravec@sskralovice.cz

 

Mgr. Alena KUPKOVÁ

statutární zástupkyně a zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku

(+420) 373 397 911

alena.kupkova@sskralovice.cz

 

Ing. Radek ČUŘÍK

zástupce ředitele pro praktické vyučování

(+420) 777 486 670

(+420) 373 396 241

radek.curik@sskralovice.cz

 

Mgr. Gabriela VLACHOVÁ

(+420) 371 653 568

gabriela.vlachova@sskralovice.cz

 

Ing. Hana GRYSZKIEWICZOVÁ

(+420) 371 653 564

hana.gryszkiewiczova@sskralovice.cz

 

Mgr. Radmila KARLÍČKOVÁ

(+420) 371 653 565

radmila.karlickova@sskralovice.cz

 

Ing. Marie JÍCHOVÁ

(+420) 371 653 564

marie.jichova@sskralovice.cz

 

Mgr. Margit CHUDÁČKOVÁ

(+420) 371 653 568

margit.chudackova@sskralovice.cz

 

Mgr. Jana STEIFOVÁ

(+420) 371 653 563

jana.steifova@sskralovice.cz

 

Ing. Roman CHUDÁČEK

(+420) 371 653 567

roman.chudacek@sskralovice.cz

 

Mgr. Martin FAZEKAŠ

(+420) 371 653 566

martin.fazekas@sskralovice.cz

 

Mgr. Lada ŘÍHOVÁ

(+420) 371 653 563

lada.rihova@sskralovice.cz

 

Mgr. Milan PALÁT

(+420) 371 653 569

milan.palat@sskralovice.cz

 

Mgr. Jaroslava KAUCKÁ

(+420) 371 653 565

jaroslava.kaucka@sskralovice.cz

 

Miroslav TRKAL

(+420) 371 653 566

miroslav.trkal@sskralovice.cz

 

Mgr. Martin ZEMAN

(+420) 371 653 569

martin.zeman@sskralovice.cz

 

Zdeněk DIBELKA

(+420) 371 653 241

zdenek.dibelka@sskralovice.cz

 

Jiří CHLUPSA

(+420) 373 396 241

jiri.chlupsa@sskralovice.cz

 

Jiří KONOPÁSEK

(+420) 373 396 241

jiri.konopasek@sskralovice.cz

 

Jaroslav KOZEL

(+420) 373 396 241

jaroslav.kozel@sskralovice.cz

 

Jaroslav ŠIML

(+420) 373 396 241

jaroslav.siml@sskralovice.cz

 

Roman URBAN

(+420) 373 396 241

roman.urban@sskralovice.cz

 

Bc. Martin VANĚK

(+420) 373 396 241

martin.vanek@sskralovice.cz

 

Konzultační hodiny
Ing. Radek Čuřík Po: 15:00 – 16:00
Zdeněk Dibelka St: 7:00 – 8:00
Mgr. Martin Fazekaš St: 14:30 – 15:30; po domluvě kdykoli
Ing. Hana Gryszkiewiczová Čt: 7:30 – 8:00; po domluvě kdykoli
Jiří Chlupsa St: 7:00 – 8:00
Ing. Roman Chudáček St: 7:30 – 8:00
Mgr. Margit Chudáčková Po – Pá: 9:35 – 9:50; po domluvě kdykoli

metodička prevence:

Pá (sudý týden): 8:00 – 11:30,

Pá (lichý týden): 10:00 – 11:30

Bc. Václav Jícha Po a Čt: 7:45 – 8:00
Ing. Marie Jíchová Čt: 7:30 – 8:00; po domluvě kdykoli
Mgr. Radmila Karlíčková Po: 11:30 – 12:00; Út: 7:30 – 8:00
Jiří Konopásek St: 7:00 – 8:00
Jaroslav Kozel St: 7:00 – 8:00
Mgr. Jaroslava Kaucká Po: 11:30 – 12:15
Mgr. Alena Kupková Po: 12:15 – 13:00, St: 11:30 – 12:15

výchovná poradkyně: po domluvě kdykoli

Mgr. Milan Oravec po domluvě kdykoli
Mgr. Milan Palát Út: 11:30 – 12:15; St: 9:50 – 10:35
Mgr. Lada Říhová St: 12:30 – 13:00
Mgr. Jana Steifová Čt: 13:55– 14:40; po domluvě kdykoli
Jaroslav Šiml St: 7:00 – 8:00
Miroslav Trkal St: 9:35 – 9:50
Roman Urban St: 7:00 – 8:00
Bc. Martin Vaněk St: 7:00 – 8:00
Mgr. Gabriela Vlachová Út: 12:00 – 13:00
Mgr. Martin Zeman Po: 9:35 – 9:50

kariérový poradce: po domluvě kdykoli

Mgr. Lucie Čechalová speciální pedagog:

konzultační dny (vždy 7:30 – 16:00):

4. 9. 2019, 25. 9. 2019, 2. 10. 2019, 23. 10. 2019, 31. 10. 2019, 13. 11. 2019, 20. 11. 2019, 11. 12. 2019, 18. 12. 2019, 8. 1. 2020, 22. 1. 2020, 5. 2. 2020, 26. 2. 2020, 18. 3. 2020, 25. 3. 2020, 1. 4. 2020, 22. 4. 2020, 29. 4. 2020, 13. 5. 2020, 20. 5. 2020, 3. 6. 2020, 10. 6. 2020