Mgr. Milan ORAVEC

ředitel školy

(+420) 373 396 487

milan.oravec@sskralovice.cz

 

Mgr. Alena KUPKOVÁ

statutární zástupkyně a zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku

(+420) 373 397 911

alena.kupkova@sskralovice.cz

 

Ing. Radek ČUŘÍK

zástupce ředitele pro praktické vyučování

(+420) 777 486 670

(+420) 373 396 241

radek.curik@sskralovice.cz

 

Mgr. Gabriela VLACHOVÁ

(+420) 371 653 568

gabriela.vlachova@sskralovice.cz

 

Ing. Hana GRYSZKIEWICZOVÁ

(+420) 371 653 564

hana.gryszkiewiczova@sskralovice.cz

 

Mgr. Radmila KARLÍČKOVÁ

(+420) 371 653 565

radmila.karlickova@sskralovice.cz

 

Ing. Marie JÍCHOVÁ

(+420) 371 653 564

marie.jichova@sskralovice.cz

 

Mgr. Margit CHUDÁČKOVÁ

(+420) 371 653 568

margit.chudackova@sskralovice.cz

 

Mgr. Jana STEIFOVÁ

(+420) 371 653 563

jana.steifova@sskralovice.cz

 

Ing. Roman CHUDÁČEK

(+420) 371 653 567

roman.chudacek@sskralovice.cz

 

Mgr. Martin FAZEKAŠ

(+420) 371 653 566

martin.fazekas@sskralovice.cz

 

Mgr. Lada ŘÍHOVÁ

(+420) 371 653 569

lada.rihova@sskralovice.cz

 

Mgr. Milan PALÁT

(+420) 371 653 563

milan.palat@sskralovice.cz

 

Jana ORŠULÁKOVÁ

(+420) 371 653 563

jana.orsulakova@sskralovice.cz

 

Miroslav TRKAL

(+420) 371 653 566

miroslav.trkal@sskralovice.cz

 

Jiří CHLUPSA

(+420) 373 396 241

jiri.chlupsa@sskralovice.cz

 

Jiří KONOPÁSEK

(+420) 373 396 241

jiri.konopasek@sskralovice.cz

 

Jaroslav KOZEL

(+420) 373 396 241

jaroslav.kozel@sskralovice.cz

 

Jaroslav ŠIML

(+420) 373 396 241

jaroslav.siml@sskralovice.cz

 

Roman URBAN

(+420) 373 396 241

roman.urban@sskralovice.cz

 

Bc. Martin VANĚK

(+420) 373 396 241

martin.vanek@sskralovice.cz

 

Konzultační hodiny
Ing. Radek Čuřík Po: 15:00 – 16:00
Mgr. Martin Fazekaš Čt: 13:50 – 14:30; po domluvě kdykoli
In. Hana Gryszkiewiczová Pá: 7:30 – 8:00; po domluvě kdykoli
Jiří Chlupsa St: 7:00 – 8:00
Ing. Roman Chudáček Po (lichý týden): 7:30 – 8:00; St (sudý týden): 7:30 – 8:00
Mgr. Margit Chudáčková St: 8:50 – 10:35; Pá: 9:50 – 10:35 (metodička prevence)
Bc. Václav Jícha Čt: 9:35 – 9:50; po domluvě kdykoli
Ing. Marie Jíchová Pá: 11:30 – 12:00; po domluvě kdykoli
Mgr. Radmila Karlíčková St: 7:30 – 8:00; Pá: 11:30 – 12:00
Jiří Konopásek St: 7:00 – 8:00
Jaroslav Kozel St: 7:00 – 8:00
Mgr. Alena Kupková Út: 11:30 – 13:00; po domluvě kdykoli (výchovná poradkyně)
Mgr. Milan Oravec po domluvě kdykoli
Jana Oršuláková St: 9:35 – 9:50; po domluvě kdykoli
Mgr. Milan Palát Po: 13:55 – 14:40; Čt: 10:40 – 11:35
Mgr. Lada Říhová Út: 11:45 – 12:15; po domluvě kdykoli
Mgr. Jana Steifová Čt: 12:00 – 13:00; po domluvě kdykoli
Jaroslav Šiml St: 7:00 – 8:00
Miroslav Trkal St: 13:15 – 13:45; po domluvě kdykoli
Roman Urban St: 7:00 – 8:00
Bc. Martin Vaněk St: 7:00 – 8:00
Mgr. Gabriela Vlachová Po, Út, Čt, Pá: 9:35 – 9:50