Otevření školy pro žáky závěrečných ročníků studia od 11. května 2020

Od 11. května 2020 mají žáci posledních ročníků studia všech oborů naší školy možnost absolvovat ve škole či dílnách školy konzultace k maturitním předmětům, odbornému výcviku a předmětům pro závěrečné zkoušky. Jejich přítomnost na konzultacích ve škole je dobrovolná.

Konkrétní rozpis konzultací byl žákům i jejich zákonných zástupcům předán prostřednictvím aplikace BAKAWEB a elektronickou poštou.

Harmonogram konzultací byl sestaven podle hygienických podmínek stanovených MŠMT a jejich konkretizací ředitelem školy, kterou žáci a jejich zákonní zástupci rovněž obdrželi prostřednictvím aplikace BAKAWEB a elektronickou poštou. 

Při příchodu na první konzultaci do školy si žáci přinesou vyplněný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Po dobu výše uvedených konzultací není z provozních důvodů otevřen domov mládeže a v provozu není ani školní jídelna.

čestné prohlášení

 

 

ochrana_zdravi_ss_kon