září  
2. 9. 2019 Zahájení vyučování ve školním roce
3. 9. 2019 Podzimní termín společné části maturitní zkoušky – písemná práce z českého jazyka
10. 9. 2019 Podzimní termín písemné části závěrečné zkoušky
11. – 12. 9. 2019 Podzimní termín praktické části závěrečné zkoušky
13. 9. 2019 Podzimní termín ústní části závěrečné zkoušky
3. 9. 2019 Adaptační kurz 1. O
4. 9. 2019 Adaptační kurz 1. S
10. 9. 2019 Adaptační kurz 1. A
říjen  
29. – 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny
listopad  
4. – 8. 11. 2019 Odborná praxe 4. S
8. 11. 2019 Hodnotící pedagogická rada za 1. čtvrtletí (12:30)

Třídní schůzky (15:00 – 17:00)

11. – 15. 11. 2019 Odborná praxe 2. S
18. – 22. 11. 2019 Odborná praxe 3. S
23. 11. 2019 Den otevřených dveří (9:00 – 12:00)
29. 11. 2019 Maturitní ples 4. S
prosinec  
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny
leden  
6. 1. 2020 Nástup do školy po vánočních prázdninách
24. 1. 2020 Klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí (12:30)
25. 1. 2020 Den otevřených dveří (9:00 – 12:00)
30. 1. 2020 Vydání výpisů vysvědčení za 1. pololetí
31. 1. 2020 Pololetní prázdniny
únor  
7. 2. 2020 Absolventský ples 3. A a 3. O
březen  
2. – 6. 3. 2020 Jarní prázdniny
9. – 13. 3. 2020 Odborná praxe 4. S
duben  
3. 4. 2020 Hodnotící pedagogická rada za 3. čtvrtletí (12:30)

Třídní schůzky (15:00 – 17:00)

8. 4. 2020 Společná část maturitní zkoušky – písemná práce z českého jazyka
9. 4. 2020 Velikonoční prázdniny
14. a 15. 4. 2020 Přijímací zkoušky pro uchazeče o studium oboru Sociální činnost
od 22. 4. 2020 První kolo přijímacího řízení
27. 4. 2020 Klasifikační pedagogická rada pro 4. S (15:00)
28. 4. 2020 Vydání vysvědčení 4. S
29. 4. 2020 Studijní volno na přípravu k maturitě 4. S (1 den)
30. 4. 2020 Společná část maturitní zkoušky – písemná práce z cizího jazyka
květen  
4. – 5. 5. 2020 Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy
6. – 7. 5. 2020 Studijní volno na přípravu k maturitě 4. S (2 dny)
11. – 13. 5. 2020 Jarní termín praktické části maturitní zkoušky
14. – 15. 5. 2020 Studijní volno na přípravu k maturitě 4. S (2 dny)
18. – 20. 5. 2020 Jarní termín profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky
18. – 22. 5. 2020 Odborná praxe 2. S a 3. S
28. 5. 2020 Klasifikační pedagogická rada pro 3. A, 3. O (15:00)
29. 5. 2020 Vydání vysvědčení 3. A, 3. O
červen  
1. 6. 2020 Jarní termín písemné části závěrečné zkoušky
2. – 4. 6. 2020

5. 6. 2020

Jarní termín praktické části závěrečné zkoušky 3. O

Jarní termín praktické části závěrečné zkoušky 3. A

2. – 9. 6. 2020 Studijní volno na přípravu k závěrečné zkoušce (4 dny)

3. A (2., 3., 4., 8. 6.); 3. O (1 den z 2. – 4. 6., 5., 8., 9. 6.)

9. 6. 2020 Jarní termín ústní části závěrečné zkoušky 3. A
10. – 11. 6. 2020 Jarní termín ústní části závěrečné zkoušky 3. O
19. 6. 2020 Informační schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků a jejich rodiče (9:00)
22. 6. 2020 Klasifikační pedagogická rada za 2. pololetí (12:30)
23. – 24. 6. 2020 Školní výlety tříd
26. 6. 2020 Vydání vysvědčení
29. – 30. 6. 2020 Ředitelské volno