Odborná exkurze do Daikin

Dne 25. června 2019 navštívily chlapecké třídy 2.A a 2.O nejprestižnějšího výrobce klimatizačních jednotek v Plzni, japonskou firmu Daikin.

Chlapci se nejdříve v rámci prezentace seznámili s historií podniku, s jeho výrobky, s uznáními za kvalitní práci. Poté si prošli výrobní halu s vysokým stupněm robotizace. Zde na vlastní oči viděli výrobu klimatizačních jednotek.

Za vlídné přijetí děkujeme a přejeme této firmě hodně pracovních úspěchů.