Nový školní rok 2021/2022

Zahájení nového školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září 2021 v 8:00 hodin.

Všichni žáci zahájí studium v učebnách budovy školy se svými třídními učiteli. Jediným vstupem do budovy školy je pro žáky vstup vchodem do domova mládeže! Ve společných prostorách budovy školy žáci musí mít nasazený respirátor!

Žádáme doprovázející osoby, aby z důvodu zvýšených hygienických opatření nevstupovaly do budovy!

Každý žák po návratu z prázdnin musí na základě mimořádného opatření MZ prokázat bezinfekčnost jedním z těchto způsobů:

a) certifikát o provedeném očkování, že uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky nejméně 14 dní,

b) certifikát o provedeném očkování, že uplynulo od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,

c) potvrzení, že žák prodělal potvrzené onemocnění covid-19 a neuplynulo více než 180 dní,

d) potvrzení, že žák absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem,

e) potvrzení, že žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na přítomnost antigenu viru,

f) žáci, kteří se neprokáží jedním z potvrzení a) až e) podstoupí preventivní antigenní test.

V platnosti zůstávají hygienická opatření ze závěru loňského školního roku. Žáky s nimi podrobně seznámí třídní učitelé.

Po zahájení během prvního dne školního roku proběhne také focení tříd s třídními učiteli.

Domov mládeže bude pro ubytované žáky zpřístupněn 1. 9. 2021 od 6:00 hodin.

Školní jídelna bude v provozu pro ubytované žáky počínaje obědem 1. 9. 2021. Ostatní žáci se mohou stravovat od 2. 9. 2021.

Přejeme všem žákům i rodičům pevné zdraví a úspěšný vstup do nového školního roku!