Byli jsme zapojeni do  Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

 

Název projektu Nové inspirace a nové možnosti ve vzdělávání
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006456
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – OP VVV
Název výzvy Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ
Doba realizace 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Celkové výdaje projektu 608.790,- Kč
Dotace 100 % (85% evropské strukturální a investiční fondy, 15 % státní rozpočet)

Popis projektu a cíle:

Cílem projektu byl rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování:

 • zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích
 • činnost školního speciálního pedagoga
 • činnost školního kariérového poradce
 • podpora dalšího vzdělávání učitelů
 • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
 • prohloubení spolupráce učitelů a odborníků z praxe

Realizované šablony:

 • III/1.2. Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
 • III/1.6. Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
 • III/2.8. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • III/2.10. Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ
 • III/2.13 j Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – Polytechnické vzdělávání
 • III/2.13 a Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – Čtenářská gramotnost
 • III/2.13 b Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – Matematická gramotnost
 • III/2.2 a Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská gramotnost
 • III/2.2 i Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Osobnostně sociální rozvoj
 • III/2.2 h Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Projektová výuka
 • III/2.2 b Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Matematická gramotnost
 • III/2.2 j Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Polytechnické vzdělávání
 • III/2.2 k Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – ICT
 • III/2. 12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 16
 • III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem