NEHODOU TO ZAČÍNÁ

Ve středu 27. listopadu 2019 jsme žákům, druhého a třetího ročníku, kteří se už brzy stanou aktivními účastníky silničního provozu, nabídli pořad, ve kterém mohli zažít, co s sebou přináší aktivní role řidiče. V prostředí, kam se obvykle chodí pobavit při zajímavém filmu, měli možnost zamyslet se nad neustále se zvyšujícím počtem dopravních nehod, nad masivním zneužíváním alkoholu a psychotropních látek při řízení, nad nezodpovědným používáním mobilních telefonů při jízdě. A také, zda jsou opravdu nastaveni tak, aby byli schopni pomoci obětem dopravních nehod. Netroufám si říci, zda si žáci všechna rizika spojená s ovládáním vozidla uvědomují. Řízení je zcela jistě o pocitu svobody, o moci nad spoutanými koňskými silami pod kapotou, opojení z rychlé jízdy. Ale chci věřit tomu, že řízení je hlavně o zodpovědnosti k sobě i ostatním, se kterými se na silnicích potkáváme. A to byl hlavní smysl této akce.

Mgr. Alena Kupková